Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 1989 yılında Ankara’da 25 üyenin iştiraki ile kuruldu. 

Vakfın gayesi, Vakıf Senedinin 3. Maddesinde şöyle ifade edilmiştir:

“Türk milliyetçiliği mefkûresinin ilelebet yaşatılması, yüceltilmesi ve gelecek nesillerin en büyük istinadgâhı kılınması, millî kültür, millî ahlâk ve manevî değerlerin korunması ve inkişafı ile millî birlik ve içtimaî ahengin sağlamlaştırılması ve Türklüğün yüceltilmesi için; Müslüman, milliyetçi, vatansever, öz değerlerine bağlı, medeniyetçi, çalışkan, vasıflı ve fedakâr nesillerin yetiştirilmesi, eğitilmesi, korunması ve desteklenmesi; bu ölçülerle yetişmiş gençlerin ilim, fikir, sanat ve iş hayatlarında, milletimiz için faydalı birer mümtaz şahsiyet hâline gelmelerinin teşviki ve onlar için iş ve faaliyet imkân ve sahalarının yaratılması, maddî ve mânevî her türlü destekle mücehhez kılınmaları; gelecek Türk nesillerinin vücut ve kafaca sıhhatli olmalarını temin edecek tedbirlerin alınması; devlet, millet ve vazife uğruna şehit vermiş muhtaç ailelerle, aynı sebeplerle yaralanmış, sakat kalmış, işinden ve mesleğinden olmuş veya benzeri imkânsızlıklara düçâr olmuş şahıslara maddi ve manevi yardımlarda bulunulması ve özellikle eğitim sahasında desteklenmeleri; millî düşünce, kültür, dil ve sanatın idâmesi, tekâmülü, korunması, yaygınlaştırılması ve her türlü vâsıta ile neşri; Türkiye dışında yaşayan Türk toplulukları da dâhil bütün Türk dünyasının kültür varlıklarının araştırılıp geliştirilmesi ve tanıtılması; yukarıdan beri sayılan bütün bu sahalarda gerekli teşebbüslerde bulunulması, müesseseler kurulması, kurulmuş bulunanlara iştirak edilmesi ve desteklenmesi”   vakfın gâyesidir.

Vakıf, Kuruluşundan itibaren Eğitim ve Kültür alanında çalışmalar yapmaktadır. 

1995 yılında ilk defa Dershane öğretime açarak eğitim çalışmalarına başladı. 

13 Haziran 1996 tarihinde İlkokul ve Anadolu Lisesi öğretime başlamıştır. 

Okulun adı 10 Ekim 1997 tarihinden itibaren;

Özel Türk Yurdu İlköğretim Okulu, 

Özel Türk Yurdu Lisesi ve Anadolu Lisesi olarak tescil edilmiştir. 

1999–2000 eğitim öğretim yılı Ekim ayında okulumuz Yunus Emre Caddesi 48 Numaralı binaya taşınmış olup halen bu binada eğitim – öğretime devam etmektedir.  2001–2002 Eğitim-Öğretim yılında okulumuzda yabancı dil Ağırlıklı lise öğretimine başlanmıştır.

Binamız yedi katlıdır. Alt katta 2 spor salonu, soyunma-giyinme odaları, duş bölümü ve kantin yeri bulunmaktadır. 

Okulumuzun tamamında 25 derslik, fen; fizik, biyoloji-kimya laboratuarları, kütüphane, dil eğitim laboratuarları, müzik ve resim odaları, kurucu temsilci odası, okul idareci odaları, rehberlik servisi odası, büro ve muhasebe odası, çok amaçlı salon ve yemekhane mevcuttur.

Daha büyük ve gelişmiş imkanlara sahip bir Okul yapımı için Çay yolu mevkiinde arsa temin edilmiştir. Çalışmalar Proje aşamasındadır. Üyelerimizin ve eğitim gönüllülerinin desteği ile Okul yapımına başlanacaktır.

Kültürel faaliyetler kapsamında, Türk Dünyası Edebiyatları örneklerini ihtiva eden bir ansiklopedi Kültür Bakanlığı katkısı ile hazırlanmıştır. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan lehçelerinde hazırlanan kitapların bu ülkelerdeki Kütüphane ve Akademik kuruluşlara dağıtımı da TİKA aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

2006 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na “KÜLTÜR ANMA VE ARMAĞAN ESERLER” dizisi kapsamında yayımlanmak üzere Arif Nihat Asya anısına bir eser hazırlanması teklif edilmiştir. Teklif Bakanlık tarafından kabul edilerek Vakfımıza sipariş verilmiştir. Eser, 380 sahife büyük boy kitap olarak hazırlanıp bastırılmış ve Bakanlığa 2006 sonunda teslim edilmiştir.

Arif Nihat Asya kitabı Bakanlık DÖSİM yayınevlerinde satışa sunulmuş bulunmaktadır.


PAYLAŞ