Aziz Türk Milleti! Anayasamızda mevcut Parlamenter sistemin yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirilmesini öngören teklif, 16 Nisan 2017 tarihinde oylanmış v
Aziz Türk Milleti, Binlerce yıllık mazisi olan ve bin yıldır da kesintisiz olarak bu coğrafyada siyasi egemenliğini sürdüren Türk milletinin varlığı ve Türk Devleti’n