Türk Ocağı Akademisi 5. yılında, yeni döneminde, Ocağımızın ülküsü doğrultusunda Türk Milliyetçisi münevver yetiştirmek amacıyla Türk Dünyasına, İsl
Siyasî kimliği olan bir şahıs bir televizyon programında “Yeni Bir Devlet Kuruyoruz” ifadesini kullanmış ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu yeni devletin kuru