Yer: Milli Kütüphane Konferans Salonu

Tarih: 03.10.2012


Dilde Fikirde İşte Birlik Sempozyumu Yapıldı

 

Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından Türk Ocakları’nın 100. yılı münasebetiyle ve Türk dünyası gününe ithafen hazırlanan “Dilde Fikirde İşte Birlik Sempozyumu” yapıldı. 3 Ekim 2012 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonu’nda açılışı yapılarak başlayan bilgi şölenine 40 bilim adamı çok değerli bildirileri ile katıldılar. Açılış Bildirisi Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz tarafından verildi. Konuşmada Gaspıralı’nın ülküsünün gerçekleşmesi için 1990’lardan günümüze yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesi yapıldı ve ileriye dönük olarak Türk dünyasının birliği yolunda yapılacak çalışmaların ana çizgileri vurgulandı. Genel Başkanın konuşmasından sonra açılışta, Türk Dünyası ile ilgili kuruluşların yetkilileri olarak TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen KASEİNOV, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ahmet ALGAN , Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi - TDİK) Genel Sekreteri Halil AKINCI birer konuşma yaptılar.

 

Açılış programından sonra Sempozyum bildirilerine geçildi. İki günlük sempozyum programı içinde, büyük Türkçü İsmail Gaspıralı’nın bütün Türklere rehber olan “dilde, fikirde, işte birlik” düsturu doğrultusunda önemli tespitler ve düşünceler dile getirildi. Birlik için birçok yönden konu ele alındı ve tartışıldı. Özellikle Genç Akademisyenler Gözüyle Türk Dünyasında Birlik oturumu çok anlamlı ve etkileyici oldu. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonraki dönemde eğitim almış olan, Türk Dünyasının farklı bölgelerinden akademik eğitim için Türkiye’ye gelen genç bilim adamları konuyu son derece objektif bir biçimde değerlendirdiler. Görüşlerini ve uyarılarını dile getirdiler. Her biri ayrı ve detaylı çalışma konusu olacak tespitler bundan sonraki çalışmalara rehber olacak oldu. Değerlendirme oturumunda Türkiye’de hayatlarını Türklük mücadelesine adamış iki aksakal Nuri Gürgür ve Namık Kemal Zeybek’in tespitleri adeta ders niteliğinde idi. Diğer akademisyenler de son derece objektif bir biçimde sempozyumun değerlendirmesini yaptılar.

 

SEMPOZYUM PROGRAMI (KATILIM SAĞLAYANLAR)

 

3-EKİM 2012 ÇARŞAMBA 
AÇILIŞ SAAT:10.00 
Açılış Bildirisi: Prof. Dr. Mehmet Öz 
Protokol Konuşmaları 
11.00-12.30

OTURUM: DİLDE BİRLİK -1

OTURUM BAŞKANI - Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Tarihte ve Günümüzde Türk Dili ve Ailesi - Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın

Yaşayan Türkçenin Sorunları ve Çözüm Yolları - Prof. Dr. Almaz Gaklimcanov Şeyhulı (katılmadı)

Türk Dünyasında Konuşma Dilinin Zenginleştirilmesi - Prof. Dr. Şuayıb Karakaş

Ortak Bir Yazı Dilinin Oluşturulması –Yrd. Doç. Dr. Fahri Temizyürek

12.30-13.30 Öğle arası 
13.30-15.00

OTURUM: DİLDE BİRLİK- 2

OTURUM BAŞKANI - Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın

Harf ve Alfabe Birliğinin Kurulması - Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

Bilim Dili Olarak Ortak Türkçe - Prof. Dr Ahmet Buran

Türk Dünyasında Görsel Basının Ortak Dil Oluşturmada Rolü –Doç. Dr. Fatma Açık

Lehçeler Arasında Etkileşimin Artırılması – Prof. Dr Melek Özyetgin

15.00-15.15 Ara 
15.15-16.45

OTURUM: FİKİRDE BİRLİK -1

OTURUM BAŞKANI - Prof. Dr. Osman Horata

Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe: Tek Millet Fikri – Nevzat Kösoğlu

Türk Yenileşmesinin Milli ve Manevi Önderleri - Doç. Dr. İbrahim Maraş

Milli Kültür Fikrinin Yeniden İnşası – Prof. Dr Fahri Unan

Günümüzde Türk Birliği Nasıl Olmalıdır - Prof. Dr Abdullah Gündoğdu

16.45-17.00 Ara 
17.00-18.30

OTURUM: FİKİRDE BİRLİK -2

OTURUM BAŞKANI - Prof. Dr. Mehmet Şahingöz

Türk Dünyası Fikir Platformu Olarak Süreli Yayınlar - Ömer Özcan

Bilim, Sanat, Düşünce Kurumlarında Birlik – Yrd.Doç. Dr. Yakup Deliömeroğlu

Türk Dünyasında Birlik İçin Dini Hayat –Namık Kemal Zeybek

4 EKİM 2012 PERŞEMBE 
10.00-11.30

OTURUM: İŞTE BİRLİK-1

OTURUM BAŞKANI – Doç. Dr. Fırat Purtaş

Müktesebat ve Mevzuatta Birlik - Prof. Dr Atilla Özer (Türk Dünyası Anayasası)

Kamu ve Sivil Kuruluşların işbirliği - Prof. Dr Orhan Kavuncu

Türk Dünyası Ortak/Açık Pazarı – A. Mümtaz Çoban

Türk Dünyası Birliğinin Sağlanmasında Eğitimin Rolü – Birol Dok

11.30-11.45 Ara 
11.45-13.15

OTURUM: İŞTE BİRLİK-2

OTURUM BAŞKANI – Prof.Dr.Yusuf Sarınay

Bilişim, Haberleşme ve Ulaşım Ağı - Aslan Küçükyıldız

Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı – Dr. Fahri Atasoy

Yeni Çağda Türk Dünyası: Fırsatlar, Tehditler – Doç. Dr. Mehmet Akif Okur

Türk Dünyasında Tarih Birliği: Ortak Tarih Yazımı, Sorunlar, Teklifler – Prof. Dr. Üçler Bulduk

13.15-14.00 Öğle arası 
14.00-15.45

OTURUM: GENÇ AKADEMİSYENLER GÖZÜYLE TÜRK DÜNYASINDA BİRLİK

OTURUM BAŞKANI: Hüseyin Raşit Yılmaz
- Said Ali Kudaynetov Tataristan
Murat İliyev Türkmenistan
Rıza Heyet İran
Kudret Artıkbayev Kırgızistan
Timur Devletov Hakas
Ferhat Maksudov Özbekistan
Ayderbek Amirbek Kazakistan
Faridin Kala Balkanlar
Abduraman Egiz Kırım

15.45-16.00 Ara 
16.00-17.30

DEĞERLENDİRME: 21.YÜZYILDA KAVRAM VE KAPSAM OLARAK TÜRK DÜNYASINDA BİRLİK

OTURUM BAŞKANI - Nuri Gürgür

Prof. Dr Osman Horata

Doç. Dr. Fırat Purtaş

Namık Kemal Zeybek

Darhan Kydrali

KATILIMCILAR: (Soyadına göre)
Doç. Dr. Fatma AÇIK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (Hacettepe Üniversitesi)
Halil AKINCI (Türk Konseyi Genel Sekreteri) 
Ayderbek AMİRBEK (Kazakistan) 
Kudret ARTIKBAYEV (Kırgızistan)
Dr. Fahri ATASOY (Kültür Bakanlığı)
Prof. Dr. Üçler BULDUK ( Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr Ahmet BURAN (Fırat Üniversitesi)
A.Mümtaz ÇOBAN (Ahlat Belediye Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Yakup DELİÖMEROĞLU (Gazi Üniversitesi)
Timur DEVLETOV (Hakas)
Birol DOK (Başbakanlık Müşaviri)
Abduraman EGİZ ( Kırım)
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Üniversitesi)
Firuz FEVZİ (Afganistan) 
Prof. Dr Abdullah GÜNDOĞDU ( Ankara Üniversitesi)
Nuri GÜRGÜR (ATO Meclis Başkanı) 
Rıza HEYET (İran)
Prof. Dr. Osman HORATA (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)
Murat İLİYEV (Türkmenistan)
Faridin KALA (Balkanlar)
Prof. Dr. Şuayıb KARAKAŞ (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Prof. Dr Orhan KAVUNCU ( Ankara Üniversitesi)
Darhan KYDYRALİ (Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı) 
Nevzat KÖSOĞLU (Türk Ocakları Vakfı Başkanı)
Aslan KÜÇÜKYILDIZ (Türk Ocakları Sanat-Edebiyat Kurulu Başkanı) 
Ferhat MAKSUDOV (Özbekistan)
Doç. Dr. İbrahim MARAŞ ( Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Türk Ocakları Genel Başkanı) 
Ömer ÖZCAN (Milli Eğitim Bakanlığı)
Prof. Dr Atilla ÖZER (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr Melek ÖZYETGİN (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Fırat PURTAŞ (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) 
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ (Gazi Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Fahri UNAN (Beykent Üniversitesi) 

Hüseyin Raşit YILMAZ (Araştırmacı-Yazar)

Namık Kemal ZEYBEK (Eski Devlet Bakanı)

 


PAYLAŞ