Yer: Ramada Plaza

Tarih: 03.10.2013


Türk Ocakları Genel merkezinin, Cumhurbaşkanlığının manevi himayelerinde, Başbakanlık Tanıtma Fonunun desteğiyle düzenlediği İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası Bilgi Şöleni, 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da başladı.

 

Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz’ ün açış konuşmasını yaptığı toplantıya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı, Yardımcısı Darhan Kydrali, Türksoy Genel Sekterer Yardımcısı Doç Dr. Fırat Purtaş, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Osman Horata, Unesco Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığını temsilen Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını temsilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Akif Büyükergene katıldılar. Türk Ocakları camiasının duayen isimleri Nuri Gürgür ve İdris Yamantürk’ün de aralarında bulunduğu seçkin bir topluluğun katılımıyla başlayan bilgi şöleni protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz merhum Servet Somuncuoğlu ile NTV’de yayınlanan Türklerin izinde Belgeselinin yapımcısı Ahmet Yeşiltepe’nin ödülleri takdim edildi. Sinevizyon gösterisinin ardından, bu bilgi şöleninin kervansaray gezisi bölümünü belgesel olarak çekmeyi planladığımız ancak ömrü vefa etmediğinden bu projesini gerçekleştiremeyen Servet Somuncuoğlu’nun plaketini kardeşi Zafer Somuncuoğlu’na Türk Keneşi Genel Sekreteri Halil Akıncı verdi. Ahmet Yeşiltepe’nin ödülü ise Cuymhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen tarafından takdim edildi.

 

Açılış konuşmasında Genel Başkan Mehmet Öz özetle şunları söyledi:

 

“Malumunuz olduğu üzere 1990’larda bağımsız Türk devletlerinin ortaya çıkışıyla bilrlikte Türk devlet ve toplulukları, 19. Yüzyıldan beri bir ülkü olarak ifade edilen “Dilde Fikirde İşde birlik” istikametinde çalışmalara başladılar. Birincisi 1993’te yapılan Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirve Toplantıları sembolik ve törensel niteliklerine rağmen tanışma, kaynaşma ve Türk dünyasının birbirini tanıması bakımından son derecede önemli bir rol oynadı. Büyük öğrenci projesi, ortak alfabeye geçiş çabaları, Türkiye’nin desteğiyle Manas ve Ahmet Yesevi Üniversiteleri’nin açılması, TİKA’nın kurulup devreye girmesi, ortak tarih yazma girişimi, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Türksoy’un kurulması vb. pek çok gelişme yaşandı. Ne var ki, 1990’ların Türkiye’nin içeride boğuşmak zorunda kaldığı ya da bırakıldığı iç gerilimlere sahne olması bu yönde yeterince yoğunlaşmasını engelledi. 2000’lerde de devam eden bu bölünüklük halinin yanında yeni Türk devletlerinin henüz kendi ayakları üzerinde durarak gelişmelerini ikmale çalışmaları da istenilen seviyede bir gelişme sağlanmasına mani oldu.

 

Türk dünyası açısından çok önemli bir dönüm noktası 3 Ekim 2009 Nahcıvan’da alınan kararla Türk Konseyinin/Türk Keneşinin kurulmasıdır. Türk Akademisi, Türk Üniversiteler Birliği, Türkpa gibi girişimlerle birlikte kurumlaşma bağlamında belki tempo olarak yavaş ama ciddi mahiyette adımlar atıldı. İlk Türk Konseyi zirvesi Sayın Cumhurbaşkanımızın evsahipliğinde Türkiye’de, ikincisi ise “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” teması çerçevesinde 2011’de Kazakistan’da yapılmıştır. 16 Ağustos 2013’te Azerbaycan Gebele’de  15-16 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin 3.  Zirve toplantısının konusu ise ulaştırma olmuş, bu alanda şimdiye kadar gerçekleşenler, projeler ve gelecekte yapılacaklar üzerinde durulmuştur.
Türkiye, bugünün dünyasında bölgesinde önemli bir güç olmak için her türlü potansiyele sahiptir. Ne  var ki Türkiye bunu ancak Türk dünyası ve Osmanlı hinterlandı ile ilişkilerini dengeli bir şekilde yürüterek başarabilir.

 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin 3.  Zirve toplantısında Sayın  Cumhurbaşkanımız altı kardeş devletin toplam gücünün, dünyada alan bakımından yedinci, nüfus bakımından dokuzuncu, toplam gelir bakımından on üçüncü sırada olduğunu ifade etmiştir. Bu, ülkemizin, Türk dünyasının gelişmesi, İslâm âleminin güçlenmesi ve dünya barışı açısından çok önemli bir potansiyeldir.

 

Büyük devlet olma yönünde bir siyasetin temel şartlarından biri, dünyaya dair bir tasavvurumuzun olmasının yanında çevremiz ve ilgi alanlarımız hakkında nitelikli uzmanlara sahip olmaktır. Türkiye’nin tarihinden ve kültüründen gelen yumuşak gücünün avantajları olduğu gibi bazı açılardan dezavantajları da vardır.

 

Türk Ocakları olarak Türk dünyasında bir yandan ortak geçmiş şuurunu öte yandan da ortak gelecek tasavvurunu oluşturmanın yolunun dilde, fikirde ve işde birlikten geçtiğine inanıyoruz. 3 Ekim Türk dünyası gününnde her yıl belirli bir konuda düzenlediğimiz bu bilgi şölenleri bu amaca matuf olarak devam edecektir. Artık, Sayın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin de sıkça vurguladığı üzere daha ziyade geleceğe dönük çalışmalar, tefekkür ve inşa çalışmasına eğilmemiz gerkiyor. Bu bağlamda ortak alfabe ve ortak tarih üzerinde mutabakat sağlanması önem arz ettiği gibi, eğitim ve teknoloji alanlarında işbirliğini derinleştirmemiz hayatîdir.”

 

Genel Başkan, bu Bilgi şöleninin gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’e, T.C. Kültür Bakanlığına, Türk Konseyi Genel sekreterliğine, Türksoy Genel Sekreyerliğine, Başbakanlık Tanıtma Fonu yetkililerine, TİKA Başkanlığına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlığına, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy’a, TRT Avaz Koordinatörü Adnan Süer’e, UTMK Başkanlığına, Bilgi Şöleni sonrasında yapılacak geziye destekleri dolayısıyla Konya ve Kayseri Belediye Başkanlıklarına; bilgi şöleninin tertiplenmesindeki özverili çabalarından dolayı başta Yönetim kurulu üyemiz Dr. Fahri Atasoy olmak üzere bilim kurulu ve sekreterya ekibine ve bildiri sahiplerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Daha sonra açılış oturumu ile toplantıya devam edildi.


PAYLAŞ