Türk Ocakları Genel Merkezi’nin Marmara Şubeleri Bölge ve İstişare Toplantısı, 25 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 14.00’da Kırklareli Türk Ocağı Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, Genel Muhasip Aziz Kamil Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş ile birlikte, Türk Ocakları’nın; İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bakırköy, Büyükçekmece, Lüleburgaz ve Uzunköprü Şube Başkanları katıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz hatırasına saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan toplantının açılışında konuşan Kırklareli Şube Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram, toplantının ev sahipliğini yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türk Ocakları Genel Merkezi ve Genel Başkan’a teşekkür etti. İlk olarak divan oluşturuldu ve Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, toplantının çerçevesini çizen bir konuşma yaptı. Memleketin içerisinden geçtiği süreç dolayısıyla toplantıda şube faaliyetlerinden ziyade ülke meselelerine yoğunlaşılacağını ve Şube Başkanlarının bu konudaki görüşlerinin alınacağını belirten Prof. Dr. Mehmet Öz, yüz yıl önce yaşanan büyük dönüşümlerin yüzüncü yılını anma veya kutlama yıllarında olduğumuzu, stratejik açıdan çok önemli bir bölgede olan ülkemizin 15 Temmuz meşum darbe girişimiyle büyük bir tehlike atlattığını ve bölgede her yönden bir sıkıştırma içerisinde bulunduğumuzu vurguladı. Sancılı bir dönüşümün yaşandığı ve her an uyanık bulunmamız gereken coğrafyamızda IŞİD-DAEŞ gibi terör örgütleri eliyle PKK-PYD terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığını, Rusya’nın Suriye’ye yerleşmeye gayret gösterdiğini ve bilhassa Amerika’nın bölgedeki terör örgütlerine yardım etmek suretiyle İsrail’in güvenliğini öncelediğini ifade eden Genel Başkan Öz, Türkiye’nin beka mücadelesine değindi ve zaman zaman yaptığımız hataları tekrar etmemenin önemini anlattı. Bölgedeki mezhep kışkırtıcılığına da dikkat çeken Öz, coğrafyanın, tarihin, demografinin ülkelerin kaderini tayindeki öneminden de bahsetti ve NATO üyeliğimizin tartışıldığı mevcut ortamda, NATO’ya neden girdiğimizin iyi incelenmesi gerektiğini, NATO üyeliğimizin devamının Rusya, Çin ve İran ile ilişkilerimizin sağlıklı kalması açısından öneminin farkedilmesinin lüzumundan bahsetti.  Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, Türk Ocakları şubelerinin Türkiye’nin beka meselesine önem vermesi gerektiğini; din ve toplum ilişkileri, eğitim problemleri, kültür, tarih, ekonomi, bilim ve sanayi alanlarında çözüm önerilerini, uzmanların görüşlerini yerel ve ulusal sahalarda gündeme getirmelerinin önemini vurguladı. Ayrıca şubelerin bulunduğu bölgelerin sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini, halkıyla, gençleriyle bütünleşmesi lüzumunu ifade eden Öz, gençler için Akademi çalışmalarının yapılmasını ve Türk Yurdu dergisine daha çok katkıda bulunulmasının önemini dile getirdi ve şube yönetimlerinin Türk Ocakları’nın kuruluş ilkeleri gereğince, siyasetten uzak kalmalarını istedi. Bu konuda zaman zaman uyarılarda bulunulduğunu da dile getiren Öz, milli meselelerde hassasiyet göstermekle, siyasete dahil olmanın iyi tefrik edilmesi gerekliliğini vurguladı. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, konuşmasının sonunda, Türk Ocakları Genel Merkezi’nin Irak ve Suriye’de çeşitli yardım faaliyetleri gösterdiğini ve Kırım’ın işgaline karşı başlatılan imza kampanyasına da destek verdiğini ifade etti.

Toplantıda söz alan Türk Ocakları Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın, şube olarak coğrafyanın ve tarihin yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalıştıklarını, günlük siyasetin dışında kalmaya özen gösterdiklerini, Kerkük’teki referandum meselesi, Cumhuriyet ve demokrasi üzerine faaliyetler yürüttüklerini, paneller yaptıklarını ve örselenen Türk kimliği üzerinde hassasiyetle durduklarını belirtti. Akın, üniversitelerin bilim üretme, metodoloji ve özerklik sorunları olduğundan da bahsederek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda söz alan Lüleburgaz Şubesi Başkanı Emrah Gültekin, şube faaliyetlerinden ve gerçekleştirdikleri konferanslardan söz etti. Ocakların kabuğunu kırması gerektiği üzerinde duran Gültekin, spor, çevrecilik gibi konularla da ilgilenip sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek gerektiğini ve böylece Türk Ocaklarını toplumun her kesimi ile bütünleştirmek gerekliliğini ifade etti.

Lüleburgaz Şubesi faaliyetleri ile ilgili olarak söz alan Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, Genel Merkez olarak konuşmacı seçiminde titiz davranılması gerektiğini, medyatik kişiliklerden daha çok fikrî ve ilmî derinliği olan uzman kişilerin konuşturulmasının lüzumunu ifade etti. Öz, bilhassa kentleşme sorunuyla ilgilenilmesinin öneminden bahsetti.

İstanbul Şubesi adına söz alan Şube Başkanı Cezmi Bayram, Ocak ayından itibaren yeni restore edilen bir merkezde faaliyetlerine devam edeceklerinden söz etti ve Türk Ocakları Genel Merkezi’nin yayınladığı isabetli bildirilerin önemine değindi ve Genel Başkan’a teşekkür etti. İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, Türkiye’nin beka meselesinin çok daha eskilere dayandığını, hatta Ocakların kurucusu Yusuf Akçura’nın da Şark Meselesi’nde ifade ettiği üzere, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ilk vahyi tebliğ etmesinden itibaren başladığının söylenebileceğini vurguladı. Ziya Gökalp’in de meşhur şiirinde Alparslan’ın ağzından bu meseleye değindiğini belirten Cezmi Bayram, Türkiye’nin Müslümanların serhaddi olduğunu, bunun için de karşısında tek bir güç oluşmaması için Batı ittifakı içerisinde yer almanın gerekliliğini ifade etti. Bayram, Türkiye’nin Türkistan ve Türk dünyası ile bağlantılarını daha da kuvvetlendirmesinin önemine değinerek, Türkiye’nin, gücünün henüz imkanlarını gerçekleştirme noktasında olmadığını, bu yüzden de, çevresindeki devletlerin, rejimlerine ve yöneticilerine bakmaksızın, istikrarına özen göstermesinin gerekliliğini vurguladı. Türkiye’nin hiçbir zaman İslam dünyasına sırtını dönmediğini de öne çıkaran Bayram, devleti dönüştürme gayretlerinin duvara çarptığını Cumhuriyet’in temel unsurları olan; Diyanet, Laiklik ve Tevhid-i Tedrisat’ın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti. Din ve milliyetçiliğin herkesin ortak değeri olduğunun anlaşılması gerektiği üzerinde duran Bayram, Türk Ocakları’nın devletin temellerini güçlendirecek adımlar atmasının önemine değindi. İdealizmden ayrılmamanın lüzumundan da bahseden Bayram, medyatik konuşmacıdan ziyade ehliyetli ve söyleyeceği gerçekten bir sözü olan kişilerin konuşturulmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bayram, konuşmasının sonunda, Türk ordusunda II. Abdülhamit’in kurduğu modelin bugün değiştirilmeye çalışıldığını, bu yapılırken ordu içerisinde bir ikilik meydana gelmemesine özen gösterilmesinin önemini anlattı.

İstanbul Şube Başkanı Cezmi Bayram’ın sözlerinin haklılığını dile getiren Genel Başkan Öz, Atatürk’ü II. Abdülhamit’in karşısına koymanın yanlışlığını vurguladı ve Türk Ocaklı gençlerin mutaassıp değil eleştirel bakan, sorgulayan, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirilmesinin zaruretine işaret etti.

Toplantıda söz alan Büyükçekmece Şube Başkanı Hasan Salih Akkurt, 15 Temmuz hadisesinin askerimiz arasında bir iç savaş çıkarma projesi olduğunu, başarılması durumunda Sevr’in yeniden önümüze konulabileceği tehlikesinin altını çizdi. Etnik takıntı, cehalet ve devlet adabından habersizlik gibi kusurlardan arınmamız gerektiğinin önemini vurgulayan Akkurt, toplumsal barışın tesisi için neler yapılabileceği konusunda daha çok düşünmemiz gerektiğini ifade etti. Türk Ocakları’nın görevinin toplumu bilinçlendirmek ve uyandırmak olduğuna dikkat çeken Akkurt, Batı’nın yeni planları, bilhassa mezhebe dayalı çatışmalar karşısında çok daha uyanık olmamız gerektiğini vurguladı.

İstişare toplantısında söz alan Türk Ocakları Bakırköy Şube Başkanı Arif Akdeniz, Türkiye’nin geleceği ile ilgili başka önemli hususların da bulunduğunu, günümüzde en önemli meselelerden birinin de yer altı kaynaklarımız olduğunu dile getirdi ve enerji meselesi, yer altı kaynakları, su kaynakları ile ilgili bir çalıştay yapılmasının önemine işaret etti.

Bakırköy Şubesi’nde sonra söz alan Tekirdağ Şubesi Başkanı Hasan Erge, Türk Ocaklarının her zaman doğru fikirlerin ve doğru din anlayışının temsilcisi olduğunun altını çizdi ve milli kimlik, dini kimlik ile Atatürk’ün üç önemli değer olduğunu söyledi. Atatürk’ün Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurmakla akılcı bir din anlayışını öne çıkardığını, böylece siyasi temelli Şiilikten ve şekilci, tahammülsüz Vahhabilikten kurtulduğumuzu söyleyen Erge, mezhepçiliğin yanlış olmakla beraber mezhebin bir gerçeklik olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Şubesi’nden sonra söz alan Genel Başkan Mehmet Öz, Türk Ocaklarının bütün İslam geleneğini kucaklayıcılığını ve birleştiriciliğini ifade etti.

Toplantıda söz alan Uzunköprü Şube Başkanı Ahmet Acaroğlu, Türk Ocakları’nın ilk dönemlerindeki belirleyici rolünden bahsetti ve günümüzde de Türkiye’nin beka meselesini çok iyi dillendirdiğini söyledi. Bu konuda Türk Yurdu dergisinde çok önemli yazıların Genel Başkan tarafından yazıldığını ifade eden Acaroğlu, şube faaliyetlerine de değindi. Geleneksel Türk Okçuluğu takımı kurduklarını, Uzunköprü Festivali’ne katıldıklarını ve burada Türkmen çadırı kurduklarını da ilave eden Acaroğlu, ayrıca yurt içi ve yurt dışı gezi faaliyetleri yürüttüklerini de belirtti.

Toplantıda son olarak söz alan ev sahibi Kırklareli Şube Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram, beka meselesinin her an diri tutulmasının önemine işaret ederek Türk milliyetçilerinin kendi öz eleştirilerini de yapmasının önemini anlattı. Bülent Bayram, devleti yönetenlerin milli konularda bazı hatalar yaptıklarını, “şerefli büyük Türk Milleti” vurgusunun  sadece sıkıntılı anlarda değil her zaman öne çıkarılmasının gerekliliğini vurguladı. Türk Ocakları’nın, hiçbir yerin veya siyasi hareketin arka bahçesi veya yan kuruluşu olmadığını da dillendiren Bayram, Türk milliyetçilerine, ülke yönetiminde, sadece cephede yer verilmesinin yanlışlığını belirtti. Bayram, etnik takıntıdan ve mezhepçilikten uzak durmamız gerekliliğini de vurguladı ve birleştirici olmanın altını çizdi. Son zamanlarda Deist ve ateist eğilimlerin arttığından şikayet eden Bayram, bu konuya önem verilmesini istedi. Türk Ocakları şubelerinin, Türklüğün ve Türk milletinin en önemli kalesi olarak, belirli bir süre sonunda (meselâ beş yıl içinde) Türkiye’ye hizmet edecek şuurlu, ehliyetli, inanç ve ülkü sahibi ilimsever gençler, bireyler yetiştiremediği bir durumda, kapılarını kapatması gerektiğini söyleyen Bayram, bu yüzden, eğer bu asıl gayeye erişemiyorsa her yere Türk Ocağı şubesinin açılmaması gerektiğini ifade etti. Bülent Bayram, sözlerinin sonunda, Kırklareli Şubesi’nin yeni bir şube olmakla beraber 2000 kitaplık bir kütüphanesi olduğunu, ciddi ve düzenli akademik faaliyetler yürüttüğünü ve bir müzik topluluğu kurduklarını da söyledi.

Kırklareli Şube Başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram’ın konuşmasının ardından toplantıda son olarak söz alan Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, gençlik ve din meselesinin çok önemli olduğunu, din istismarının arttığını ve bunun aslında bir bakıma dünya genelindeki bir değer kaymasından da kaynaklandığını ifade etti. Milli kimliğimizin en önemli unsurunun din olduğuna dikkat çeken Öz, Türk Ocakları’nın enerjisini belirli alanlara teksif etmesinin önemini vurguladı ve her yıl yeni gençler yetişmenin zorunluluğundan söz etti.

Toplantı sonunda ek bir söz isteyen Uzunköprü Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Portakal, adalet, liyakat ve ehliyet konusunda ciddi zedelenmeler olduğunu hatırlattı ve adalete güvenin giderek azaldığına işaret etti.

Kırklareli Türk Ocağı’nda yapılan Marmara Şubeleri Bölge İstişare Toplantısı’nın sonunda bir değerlendirme için yeniden söz alan Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Öz, yapılan konuşmalardan çıkarılan sonuçları anlattı. Türk Ocaklarının birleştirici ve kucaklayıcı yapısına, milli değerlere ve milletin sorunlarına önem verişine ve milletin geleceğini inşa eden özelliğine dikkat çekti. Türk milletinin ve İslam dünyasının meseleleriyle yakından ilgilenip, çözümler üretme çabası içerisinde olmasına vurgu yaptı. Genel Başkan Öz, bu sözleriyle toplantıyı kapattı.

Toplantının ardından Genel Başkan ve şube başkanları, Türk Ocakları Kırklareli Şubesi’nin yemek davetine icabet ettiler. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, akşam yemeği sonrasında Kırklareli Türk Ocağı Şubesi’nde gençlerle sohbet etti, gençlerin sorularını cevapladı. Uzun sohbetin ardından Kırklareli Şubesi Müzik Topluluğu’ndan Ersin Şahan ve Utku Öden, bir müzik ziyafeti gerçekleştirdi. Facebook ortamında tamamı canlı olarak icra edilen programda ağırlıklı olarak Bektaşi deyişleri ve diğer türkülerimiz seslendirildi.

 


PAYLAŞ