Türk Ocakları Akademisi, Ocağımızın ülküsü doğrultusunda Türk Milliyetçisi münevver yetiştirmek amacıyla Türk Dünyasına, İslam alemine ve insanlığın ufkuna sunulmak üzereYeni Bir Medeniyet Tasavvuru İnşa Etme gayretini omuzlayacak genç bilim insanı adaylarına kapılarını açıyor.

Mülakat tarihi ve Saati:  14 Ekim 2017 saat: 10.00

Yer: Türk Ocakları Genel Merkez Binası/Balgat

Mülakat Sonuçlarının İlanı: 16 Ekim 2017

Program Takvimi:

I. Yarıyıl: 21 Ekim 2017-23 Aralık 2017

II. Yarıyıl: 3 Mart 2017- 5 Mayıs 2017

TÜRK OCAKLARI AKADEMİSİ

BİRİNCİ KADEME 2017 – 2018

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

 1. HAFTA (21 EKİM 2017)

TÜRK OCAKLARI: KURULUŞU-DAVASI-MÜCADELESİ

Osmanlının son döneminde Türklük mücadelesinin organize olması

 1. HAFTA (28 EKİM 2017)

TARİHTEN GELECEĞE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

 1. HAFTA (04 KASIM 2017)

MİLLETLERİN VARLIĞI VE MİLLİYETÇİLİĞİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ

 1. HAFTA (11 KASIM 2017)

ANTİKÇAĞDAN GÜNÜMÜZE DÜNYA TARİHİNDE TÜRKLER

 1. HAFTA (18 KASIM 2017)

TÜRK TOPLUMUNUN SOSYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 1. HAFTA (25 KASIM 2017)

TÜRK MİTOLOJİSİ VE ESKİ İNANIŞLAR

Prof. Dr. Durmuş ARIK

 1. HAFTA (2 ARALIK 2017)

HANEFİ VE MATURİDİ GELENEĞİN ANLAMI

 1. HAFTA (9 ARALIK 2017)

TÜRKİYE’DE DİN ANLAYIŞI

 1. HAFTA (16 ARALIK 2017

SELÇUKLULARDAN BEYLİKLERE TÜRK-İSLAM MEDENİYETİ

 1. HAFTA (23 ARALIK 2017)

OSMANLI TÜRK MEDENİYETİ

2017 – 2018

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

 1. HAFTA (03 MART 2018)

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Farabi, İbn Sina, Gazali, Mevlana, Yunus Emre

 1. HAFTA (10 MART 2018)

TARİH ŞUURU VE MİLLİYETÇİLİK

 1. HAFTA (17 MART 2018)

TÜRKİYE’YE YÖNELEN TERÖR TEHDİDİ, SEBEPLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

 1. HAFTA (24 MART 2018)

TÜRK DÜNYASINDA KİMLİK ARAYIŞLARI

 1. HAFTA (31 MART 2018)

TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE ŞİİRİ

 1. HAFTA (07 NİSAN  2018)

YAZILI KAYNAKLAR: ORHUN KİTABELERİNİ ANLAMAK

Orhun’dan Kaşgarlı Mahmut’a ve diğerlerine

 1. HAFTA (14 NİSAN  2018)

ÜÇ TARZI SİYASET

Osmanlı Devleti Son Dönemi Arayışlar

 1. HAFTA (21 NİSAN  2018)

TÜRK SANATI VE MİMARİSİ

 1. HAFTA (28 NİSAN  2018)

YAKIN TARİHİMİZ: MİLLİ MÜCADELE

 1. HAFTA (05 MAYIS  2018)

YİRMİNCİ YÜZYILDA DÜNYA

 

İKİNCİ KADEME 2017 – 2018

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

 1. HAFTA (21 EKİM 2017)

TÜRK DEVLET FELSEFESİ

 1. HAFTA (28 EKİM 2017)

DÜNYADA MİLLETLER MÜCADELESİ VE KÜRESELLEŞME

Kapitalizm, sosyalizm, emperyalizm kıskacında milletler mücadelesi

 1. HAFTA (04 KASIM 2017)

İDEOLOJİ NEDİR, İDEOLOJİLERE GİRİŞ

 1. HAFTA (11 KASIM 2017)

LİBERALİZM, MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM

 1. HAFTA (18 KASIM 2017)

ESTETİK, EDEBİYAT VE SANAT

 1. HAFTA (25 KASIM 2017)

MUHAFAZAKÂRLIK

 1. HAFTA (2 ARALIK 2017)

MİT VE TÜRK MİTOLOJİSİ

 1. HAFTA (9 ARALIK 2017)

LİDERLİK VE ÖNDER ŞAHSİYETLER

 1. HAFTA (16 ARALIK 2017)

TÜRK DÜNYASINDA YENİLEŞME HAREKETLERİ

 1. HAFTA (23 ARALIK 2017)

TÜRK TASAVVUF ANLAYIŞI

2017 – 2018

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

 1. HAFTA (03 MART 2018)

TÜRK DİLİNİN LEHÇELERİ

 1. HAFTA (10 MART 2018)

TÜRK MODERNLEŞMESİ

 1. HAFTA (17 MART 2018)

BATI TRAKYA TÜRKLÜĞÜNÜN SORUNLARI VE PATRİKHANELER MESELESİ

 1. HAFTA (24 MART 2018)

LİDERLİK VE ÖNDER ŞAHSİYETLER

 1. HAFTA (31 MART 2018)

REJİMLER VE SİYASAL SİSTEMLER

Demokratik, Otoriter ve Totaliter Rejimler

 1. HAFTA (07 NİSAN  2018)

MİLLİ MESELELERDE ORTADOĞU TÜRKLÜĞÜ

 1. HAFTA (14 NİSAN  2018)

HALK EDEBİYATI VE DESTANLAR

 1. HAFTA (21 NİSAN  2018)

MİLLİYETÇİLİK MÜCADELESİNDE FİKİR ADAMLARI

Ziya Gökalp, Nihal Atsız, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, Ahmet Arvasi, Galip Erdem

 1. HAFTA (28 NİSAN  2018)

DOĞU TÜRKİSTAN TÜRKLÜĞÜ MESELESİ

 1. HAFTA (05 MAYIS  2018)

YAKIN TARİHİMİZ: DARBELER

27 Mayıs ve 12 Eylül’ü doğuran sebepler ve sonuçlar


PAYLAŞ