“Aziz Ocaklı! Sen Türk'ün Gören Gözü, Duyan Kulağı, Uyanık Vicdanısın!”

Türk Ocakları, 1912 senesinde, Osmanlı Devleti'nin derin bir buhran içerisinde bulunduğu, ateş çemberinin ortasında kaldığı o zor günlerde vatan ve Türk milleti adına elem duyan lakin ümidini, mefkûresini kaybetmeyen münevver ruhlu gençlerin omuzlarında yükselmiş, bu Türk Ocaklı gençlerin irade ve ülkülerinin kuvveti ile Cumhuriyet’in inşa sürecinde de etkin bir rol almıştır. Türk Ocakları, Türk milliyetçisi münevverlerin memlekete fikir ve kültür hizmetinde bulunduğu köklü bir kuruluş olmasının yanında, fasılalı tarihi içerisinde savaş yılları da dahil bir milli mektep olma hüviyetini de daima korumuştur. Bu milli mektepten yetişen nice Türk Ocaklı genç, ülke sınırlarını da aşarak Türk Dünyası’nın farklı coğrafyalarında büyük Türk milletine, milli mektepte aldığı şuur, edindiği gaye ve kazandığı ülkü ile hep o genç Türk Ocaklı ruhu ile hizmet etmiştir.


Bu vazife şuuru ile bugün Türk Ocakları Genel Merkezi bünyesinde, Türk Ocakları Yönetim Kurulu’nun kararı ile Ocağın tarihî misyonu ve vazifesiyle eşdeğer olarak, milli mektep olma hüviyetinin devamı gayesiyle Türk Ocaklı gençlerin rahatlıkla fikirlerini beyan edebileceği, fikir beyan etme cesaretini kazanabileceği, kalem kullanma istidatlarının gelişmesine vesile olacak bir proje hayata geçiriliyor. Bu proje 1911’de Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem gibi isimlerin başlattığı Yeni Lisan Hareketi’nden ilhamla “Genç Kalemler Projesi” adını alıyor. Proje vesilesi ile ülke çapındaki bütün Türk Ocakları Gençlik Kolları mensubu gençlerimiz, Türk Ocakları Genel Merkezi’nin bünyesinde bulunan dijital yahut matbu alanlar içerisinde yazı kaleme alma şansını yakalayacaktır. Birbirinden değerli ediplerin, münevverlerin, sanatkarların geçmişten günümüze yazıları ile yer aldığı Türk Ocakları Genel Merkezi resmî sitesi ilk etapta olmak üzere, ileri tarihlerde oluşturulacak farklı platformlarda Türk Ocaklı gençler tıpkı selefleri gibi Türk milliyetçiliğinin tekamülüne katkı vermek için geniş bir alana sahip olacaklardır.


Bu vesile ile Türk Ocaklı gençler makale, deneme, kitap tanıtımı yahut değerlendirmesi, hikaye, şiir, gezi yazısı gibi alanlarda kaleme aldıkları yazıları belirtilen adreslere gönderebileceklerdir. Gönderilecek yazılar bir yayın kurulu ve editör süzgecinden geçirilecek olup, aynı zamanda gençlerimize yazı tekniği, imla kuralları ve yazı üslubu yönünden dönütler verilerek, gençlerimizin kalem kabiliyetlerinin gelişimi adına da önemli bir fırsat verilmesi amaçlanmaktadır.

Yazılar;

bilgi@turkocaklari.org.tr adresine,

Microsoft Word dosyası şeklinde,

Times New Roman 12 punto yazı büyüklüğü,

En az 500 sözcük boyutunda,

1,5 satır aralığı kullanılarak gönderilmelidir.

Yazı gönderimi esnasında yazarlar yaş, okul ve iletişim bilgileri de dahil mensubu oldukları Türk Ocağı şubesinin bilgilerini de gönderiye eklemelidirler. 

 


PAYLAŞ