Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

Tarih: 16.04.2016


Türk Ocakları Genel Merkez Gençlik Kolları’nın ve Merkez Yönetim Kurulu’nun ortak hazırladığı Türk Ocakları Akademisi’nde bu hafta milli meseleler oturumunda Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Erkin Emet “Ana hatlarıyla Doğu Türkistan Meselesinin Son Durumu” başlıklı bir ders gerçekleştirdi. Doğu Türkistan meselesinin Türkiye’de çok az bilindiğini belirten Emet, Türk siyasetçilerinin de Doğu Türkistan meselesiyle ilgilenmediğini ifade etti. Emet, Çin’de yirmi beş milyon civarında Uygur Türkü olduğunu söylerken, bu Türk nüfusunun çoğunluğunun dindar ve milliyetçi olduğunu aktardı. Bugün Çin’in enerji ihtiyacının %33’ünü Doğu Türkistan’dan sağladığını belirten Emet, Çin’in Türk hükümetinden değil, Türk kamuoyundan çekineceğini bu sebeple Doğu Türkistan meselesine her Türk’ün tepki göstermesi gerektiğini vurguladı. Emet, Doğu Türkistan’a Çin hükümeti tarafından uygulanan sert politika neticesinde Doğu Türkistan’ın bugün birçok konuda daha bilinçli olduğunu ve direniş gösterdiğini ifade etti. Doğu Türkistan’ın siyasi tarihini kısaca anlatan Emet, İsa Yusuf Alptekin, Mesut Sabri Baykuzu, Mehmet Emin Buğra ve Rabia Kadir gibi Doğu Türkistan’ın önemli isimlerinden bahsetti. Emet, Çin’in 1989’da sadece Kaşgar’ın Barın kasabasında bile bir yıl içinde aile planlaması adı altında iki yüz elli annenin kürtaj edildiğini söyledi. 1997’de yaşanan Gulca Olayı’nın Türkiye’de duyulmasının ardından Türk kamuoyundaki tepkinin büyüklüğünü ve yapılan yürüyüşleri anlatan Emet, “Biz sahipsiz olmadığımızı anladık. Ben de bu olaydan sonra bu davaya girdim” dedi. Emet, “Bize sadece Müslüman olduğumuz için değil, Türk olduğumuz için zulmediyorlar.”derken, dünyada insan hakları ihlallerine uğrayanların en fazla Türk soylu topluluklar olduğunun altını çizdi. Emet, Doğu Türkistan meselesinin Çin’in iç meselesi olmaktan çıktığını, uluslararası bir meseleye dönüştüğünü söyledi.

 

İlahiyat oturumunda “Dinimizde Peygamberlik Anlayışı” konusu üzerine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi Hüseyin Yücel konuştu. Hıristiyanlık inancında Hz. İsa’nın tanrılaştırıldığını söyleyen Yücel, bunun sebebini Hz. İsa’yı hatadan münezzeh görmeleri olarak açıkladı. Yücel, İslam dininde de Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) gereğinden fazla kutsarsak hem tevhid inancını sarsabileceğimizi hem de onun getirdiği vahiy ve sünneti göz ardı etmiş olacağımızı ifade etti.  Peygamber Efendimiz’in insan olduğunu, kişisel tecrübeleri kapsamında hatalar yapabileceğini kabul edersek ona olan saygımızın daha büyüyeceğini aktaran Yücel, sünnet konusu üzerinde durdu. Yücel, dinin mezheplerin dışında ve üstünde bir olgu olduğunun altını çizdi. Hadislerden bahseden Yücel, hadislerin sıhhat derecelerinin belirlenmesinde çok özen gösterildiğini ifade etti. Yücel, Peygamber Efendimiz’i nasıl örnek almamız gerektiğini açıkladı. 

 

Haber: Hilal Süyümbike Maraş


PAYLAŞ

Resim Galerisi