Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Yurdu Topluluğu, Türk Dil Kurumu eski Başkanı Prof.Dr. A. Bican Ercilasun'u 13.03.2020 Cuma günü Isparta'ya davet ederek "Tarih İçinde Türk Dili" isimli konferansla Ispartalılar ile buluşmasını sağladı. SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümü Öğretim üyeleri ile öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Sayın Ercilasun özetle şöyle dedi:

“Moğolistan ve Çin içlerinden orta Avrupa’ya, Sibirya’dan Hindistan ve Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir alanda varlık gösteren bir dilin tarihini yazmak kolay değildir. Binlerce eser, anıt, yazıt ve belge bırakan Türk dili bugün de Türkistan, Azerbaycan, Anadolu, Balkanlar ve Avrasya bozkırlarında kullanılmaya devam etmektedir. 20. yüzyılda ortaya çıkan ulaşım ve iletişim imkânları Türk dilini bugün ana ve ata yurtlarından da dışarıya taşırmış, Avrupa, Amerika ve Avustralya’da yaşayan Türkler vasıtasıyla dilimizin kullanım alanı dünyanın her tarafına yayılmıştır. Hazırladığımız Türk Dili Tarihi, sadece Türkiye Türklerinin değil bütün Türklerin dillerinin tarihi olduğundan sayısız malzeme ve araştırmaya ulaşmak gerekmiş; mümkün olduğu kadar, yayımlanan metinlerin ve yapılan araştırmaların hepsi görülmeye çalışılmıştır. Şüphesiz, bunda muvaffak olduğumuz söylenemez. Hele araştırmaların İngilizceden Rusça ve Çinceye, Lehçeden Japoncaya kadar çok farklı dillerde yapılmış olması, herhangi bir araştırmacının bütün bu çalışmalardan yararlanmasının imkânsız kılar. Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada Türk dili araştırmalarının büyük bir artış göstermesi de zorlukların bir başka yönüdür. Ancak alanın genişliği, malzemenin bolluğu, araştırmaların çokluğu böyle bir çalışmanın yapılmamasını gerektirmez.”

Programın sonunda katılımcılar Ercilasun’a kitap imzalattılar.


PAYLAŞ