Türkiye’nin asırlık sivil toplum kuruluşu olan, Türk milliyetçiliğinin çınarı Türk Ocakları, 45. Olağan Büyük Kurultayı’nı gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen Kurultay’a katılım yoğundu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Türk Ocakları şubelerinin delegelerinin yanı sıra Merkez Yönetim Organları, kurullar ve pek çok önemli misafir Kurultay’da yerlerini aldılar.

Sabah 9’da Mehter gösterisi ile başlayan Kurultay’ın açılış konuşmasını Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZ yaptı. Ardından 2018 Yılı Türk Ocakları Armağanları sahiplerine takdim edildi. Hüsnü POYRAZ'ın başkanlığında Prof. Dr. Yunus KOÇ, Doç. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ ve Doç. Dr. Bülent BAYRAM'dan oluşan divan heyeti seçilerek göreve başladı. Genel Başkan Prof. Dr. ÖZ’ün Türkiye’nin, Türk milliyetçiliğinin ve Türk Dünyasının meselelerine değindiği konuşmasında aktardıkları özetle şöyledir;

“MİLLETİN GELECEĞİNİN TEMİNATI, ÜLKÜSÜ OLAN BİR GENÇLİKTİR”

“Yirmi birinci yüzyılda, Türk milletinin, Türk dünyasının ve İslâm âleminin geleceği açısından Türk Ocaklı aydınların fikrî, kültürel ve ilmî yeni bir hamleyi hayata geçirmek gibi tarihî bir görevlerinin olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de ve Türk dünyasında bu manada ciddi bir birikim mevcuttur. Bu birikimi değerlendirmek için bilim, fikir, sanat, ekonomi ve siyaset alanlarında yoğun bir işbirliğine ihtiyaç vardır.

-Bir kültür (hars) ve bilim mektebi olarak, Türk milletinin birliğinin, Türk devletinin bekasının teminatı olmaya devam edeceğiz. Milletleri yükselten, medeniyetleri ihya edip güçlendiren seçkin bilim, sanat ve siyaset adamlarıdır. Milletin geleceğinin teminatı ise, millî şuur sahibi, iyi yetişmiş, mefkûresi yani ülküsü olan bir gençliktir. Türklüğün geleceği için gençlerimizin, geleceğin bilim, sanat ve devlet adamları olmalarına ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmalarına yönelik çabalar önceliğimiz olmaya devam etmelidir. Birkaç yıldır Türk Ocakları Akademisi ve Millî Mefkûre Mektebi adları altında yürüttüğümüz faaliyeti hem daha sistemli hale getirmek hem de mümkün olan en fazla sayıda şubeye yaygınlaştırmak bu istikamette önümüzdeki dönemde yapacağımız en önemli somut çalışmalardan biri olacaktır. Aklımızı kullanacağız ve var olan bilgiyi edineceğiz ve yeni bilgi üreterek önümüzü aydınlatacağız.”

“SİLKİNİP KENDİMİZE DÖNMEK VE UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ”

“Ülkemizin çok önemli sorunları vardır. Ekonomiden eğitime kadar bütün bu meselelerin halli de ciddiyetle değerlendirilmelidir. Zira bir toplumun zaaf ve sıkıntıları elbette onun rakipleri veya dünyada egemen olmaya çalışan güçler açısından “kullanılabilecek” unsurlardır. Bundan şikâyet etmeye, yakınmaya hakkımız yok. Bilge Kağan’ın ihtarını unutmamak, silkinip kendimize dönmek ve uyanık olmak; bu topraklarda kurduğumuz medeniyeti yeni çağda, yeni üslupla, yeniden inşa etme görevimizi gündelik siyasi tartışmaların dışında değerlendirmek mecburiyetindeyiz.

Bu vesileyle, mahalli seçimler sırasında ve sonrasında yaşanan gerilim ve kutuplaşma iklimi üzerine yayınladığımız sağduyuya ve sorumluluğa çağrı bildirimizdeki iki cümleyi burada tekrarlamak isterim:

“Yalnız ve sadece Türklüğe hizmet ülküsünün bir araya getirdiği bu kutlu Türk Ocağının sorumlu yöneticileri olarak bu tür tahriklere karşı başta yetkililer, siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları olmak üzere herkesi itidale, sağduyuya, aklıselime ve sorumluluğa çağırıyoruz. Cumhuriyet’imizin kurucu ilkeleri, millî ve tekil (üniter) devlet, demokratik hukuk devleti ve Türk milletinin ortak değerleri etrafında kenetlenmekten başka çıkar yolumuz yoktur.”

“ÜLKENİN BİRLİĞİ VE BEKASI ANCAK HUKUKUN EGEMEN OLDUĞU BİR DÜZENLE MÜMKÜNDÜR”

“Adaletin ve hukuk devletinin ne kadar hayatî olduğunu son yıllarda yaşadıklarımız bir kez daha tescil etmiştir. Ülkenin birliği ve bekası ancak, keyfiliğin değil kuralların ve hukukun egemen olduğu bir düzenle mümkündür.

Türkiye’de son yıllarda yaşanan gelişmeler dolayısıyla en çok gündeme getirilen konularından birisi de kamuda görevlerin “liyakat” esasına göre verilmesidir. Bu kavram tabii ki kamu görevleriyle sınırlı değildir; ehliyet ile birlikte kullanıldığında bütün işleri ilgilendiren bir kavramdır.”

“KENDİ ÇAĞIMIZI DOĞRU YORUMLAMALI, ÖZÜMÜZE DÖNMELİYİZ”

 Prof. Dr. Mehmet ÖZ, “Türkiye, kendine başka yollar aramamalı, özüne yani Türk’e ve Türklüğe dönmeli, “Türkleşmek, İslamlaşmak ve Çağdaşlaşmak” ilkelerini günümüz şartlarında gerçekleştirmeye odaklanmalıdır. Bu ise sadece kimlik ve kültür konularından değil, çevre sorunlarından enerjiye, küresel adalet arayışından insan haklarına kadar bir dizi konuda yeni, yenilenmiş ve geleceği inşa edecek fikir ve siyasetleri ortaya koymamızı gerektiriyor. Zamanın şartlarına ve geleceğin gereklerine uyum sağlayamayan, akıntıya kürek çeken milletler tarih sahnesinden silinmeye mahkumdur; dünyanın yeniden şekillenişine ve geleceğin tasarımına müdahil olamayan bir milletin medeniyet iddiası olamaz. Biz, tarihin gidişine müdahil olmuş, çağ açıp çağ kapatmış bir ecdadın varisleriyiz. Onlar kendi çağlarını doğru yorumlayarak bunu yaptılar; bize düşen ne geçmişimizi inkâr ne de geçmişimizi körü körüne taklittir. Ondan ders ve ilham alarak yeniyi, geleceği inşa etmektir.

Türk Ocaklılar olarak bu yolda üzerimize düşeni yapmak hepimizin aslî görevidir. Daha çok çalışacağız, çok daha sistemli, koordinasyon ve yakın ilişki içinde çalışacağız. Değerli büyüğümüz İdris Yamantürk’ün veciz ifadesiyle Türk Milletine borcumuz vardır. O, hayatını milletine adadı, diğer büyüklerimiz gibi bizlere örnek oldu. Bizlerin, nefes aldığımız müddetçe millete hizmet yolunda asla fütur göstermeden çalışmamız farzdır.” dedi ve katılımcıları selamlayarak sözlerini noktaladı.

 

TÜRK OCAKLARI GENEL BAŞKANI PROF. DR. MEHMET ÖZ'ÜN KURULTAY KONUŞMASININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

PROF. DR. MEHMET ÖZ VE YÖNETİMİ GÜVEN TAZELEDİ

 

Kurultayın son kısmına gelindiğinde merkez organların seçimine geçildi. Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZ tarafından çıkarılan tek liste oylanarak kabul edildi ve Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet ÖZ güven tazeledi.

 

Yapılan seçimde aşağıdaki listeler Türk Ocakları’nı yönetme görevini aldılar:

 

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER

 Prof. Dr. Mehmet ÖZ

 Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ

 Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

 Prof. Dr. Emrah ŞENEL

 Aziz Kamil YILMAZ

Doç. Dr. Bülent AKSOY

Mustafa Asım MUTLU

Dr. İbrahim ATABEY

İrfan KAYA

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Dr. Esabil EKER

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

 Dr. Mehmet KÖŞ

 Doç. Dr. Aysun DEMİREZ GÜNERİ

 Dr. Ali İhsan ÇAĞLAR

 Mustafa İlker KILIÇ

 Fatih AKMAN

 Eyüp AVCI

 Sancar Sefer SÜER

 Prof. Dr. Turhan ÇETİN

 Doç. Dr. Ufuk KARAKUŞ

 Dr. Ahmet Osman KILIÇ

 Dr. Gökçe KILIÇOĞLU

 

DENETLEME KURULU ASIL ÜYELER

Av.Leyla SARISOY

Dr. Hakan TERZİ

Mehmet GÜLSÜN

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

Doç. Dr. Serkan GÖKKAYA

Mustafa Çağrı PEKER

Sadettin ERBAŞ

 

Kurultayın sonunda Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZ bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Ardından çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından Kurultay sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 


PAYLAŞ