Adı Soyadı

:

C. Nakış KARAMAĞARALI

Doğum Yeri

:

Ankara

Doğum Yılı

:

1967

Eğitim

:

Hacettepe Üniversitesi -  Arkeoloji - Sanat Tarihi

Hacettepe Üniversitesi – Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi – Doktora

İş Hayatı

:

Akademisyen

 

 

Eserleri ve Konusu

:

Yüksek Lisans 

Ahlat Kazılarında Ortaya Çıkarılan Sırlı Seramikler

:

Doktora Tezi

Anadolu Selçuklu

Mimarisinde Sırlı Kaplama Kullanımı

:

Kazı ve Restorasyon

Ceyhan Boru Hattı Üzerinde Kurtarma Kazısı

:

Kazı ve Restorasyon

Eski Ahlar Şehri Kazısı

:

Proje

Ahlat Kaya Yerleşimleri

:

Kazı ve Restorasyon

Ahlat’ta Ortaçağa

Tarihlenen Budist

Mabedi’nin Keşfi

:

Kazı ve Restorasyon

Selçuklu Mezarlığı İçinde Ortaya Çıkarılan Kümbet

 

 

İlgi Alanları

:

 

Yazarlık Hikâyesi

:

1967 Ankara’da dünyaya gelen Nakış Karamağaralı, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan ve tüm çocukluğu ve gençlik yıllarının önemli bir kısmı Ahlat’ta geçen Karamağaralı, 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümüne girmiş ve 1988 yılında mezun olmuştur.

1991 yılında Hacettepe Üniversitesinde “Ahlat Kazılarında Ortaya Çıkarılan Sırlı Seramikler” konulu yüksek lisans tezini tamamlamış ve aynı yıl Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimarlık Tarihi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır.

2000 yılında “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Sırlı Kaplama  Kullanımı”          konulu doktora tezini     yine       Hacettepe  Üniversitesinde tamamlamıştır. 2001 yılında öğretim görevlisi olan Nakış Karamağaralı, aynı yıl Paris Sorbonne Üniversitesi’ne bağlı College de France’da beş ay süreyle doktora sonrası çalışmalarda bulunmuş; 2006 yılında doçent, 2013 yılında profesör unvanlarını almıştır. Katıldığı pek çok kazının yanı sıra, 2003 yılında Botaş Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı üzerindeki kurtarma kazılarından biri olan Erzincan Büyükardıç Kazısı’nın kazı başkanlığını ve 1968 yılında Prof. Dr. Haluk Karamağaralı tarafından başlatılmış olan Eski Ahlat Şehri Kazısı’nın 2007 - 2010 yılları arasında dört yıl süreyle kazı başkanlığını yürütmüştür.

Kazı ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra Ahlat’ta, ilk kez başlattığı ve sonrasında İtalyan yer altı ve mağaracılık ekibiyle birlikte yürüttüğü “Ahlat Kaya Yerleşimleri Projesi”, yine Ahlat’ta Ortaçağ’a tarihlenen Budist mabedinin keşfi ve Selçuklu Mezarlığı içinde oraya çıkarılan kümbet önemli çalışmaları arasındadır. Genel Türk mimarlığı ve Türk sanatı, özellikle Selçuklu mimarlığı ve sanatı, Ortaçağ arkeolojisi, İslam öncesi Türk mimarlığı, Orta Asya Türk sanatı ve Ahlat hakkında çok sayıda ulusal ve uluslararası çalışması bulunmaktadır. 

Nakış Karamağaralı, hâlen Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010 - 2016 yılları arasında Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olup, 2016 Temmuz ayından itibaren Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca bilmektedir.