Adı Soyadı

:

Hayati BİCE

Doğum Yeri

:

Tokat

Doğum Yılı

:

1959

Eğitim

:

A.Ü. Tıp Fakültesi

İş Hayatı

:

A.Ü. Tıp Fakültesi - Sağlık Bakanlığı - RTÜK

 

 

Eserleri ve Konusu

:

Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler

19. yüzyılda Türkiye’ye yapılan göçler

:

Hoca Ahmed Yesevî Türbesi

(çeviri)

Mimari tarihî yönünden inceleme

:

Dîvân-ı Hikmet / Ahmed Yesevî

Ahmed Yesevî hikmetlerinin Türkiye

Türkçesine aktarımı

:

Yesevî Ata’dan Öyküler

Yesevi söylencelerinden derlenmiş öyküler.

:

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed

Yesevi

Biyografi

:

Türkistan Rüyası

Otobiyografik roman

 

Türk Yurtları Üzerine Notlar

Türk dünyası incelemeleri

:

Ülkücü Hareket Üzerine Notlar

Ülkücü hareket tarihi

:

Türk Siyasetinde MHP Üzerine

Notlar

Siyasi tarih

:

Antimikrobial Tedavi Rehberi

Antibiyotik kullanımı

:

Annenin Rehberi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

 

İlgi Alanları

:

Gezi, Türk dünyası müzikleri, etnografik malzemeler  

Yazarlık Hikâyesi

:

1959 yılında Tokat’ta dünyaya gelen yazar, 1982 yılında Ankara Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaptı (1985-1989).  

 

Meslek hayatını kamu kurumlarında ve özel sağlık sektöründe hekim olarak sürdürdü. Hâlen Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda görev yapmaktadır.  

 

Töre dergisinde 1982 yılında yayınlanan şiir ve yazıları ile yazarlık hayatına başladı.  1990 - 1993 yıllarında Türk Yurtları dergisini yayınladı. İlk kitabı, 1991 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında basılan Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler adlı araştırma eseridir. Hâlen 2012 yılında kurulan Ülkücü Yazarlar Derneği başkanı olarak görev yapmaktadır.