Adana Şubesi, Geleneksel Salı Toplantıları kapsamında  Tarihçi, Avukat, Ekonomist, Sosyal Bilimci ve Türk Ocakalrı Adana Şubesi Eski Başkanı Halil Altıparmak'ın konuşmacı olarak katıldığı "Osmanlı İktisadı: Osmanlı İktisadının Türkiye Cumhuriyeti'ne Devri ve Yansıması" konulu seminer düzenledi.

Altıparmak, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında yaptığı anlaşmalarla, Batı'nın ekonomik kıskacına girme sürecini ve bu süreç sonunda toplumun yaşadığı açlık dönemini, yaşanmış örnekler üzerinden anlattı.

Cumhuriyet Devrinin özellikle Atatürk Döneminin, Atatürk'ün "Savaşı kazanmış olmamız yeterli değildir. Bu zaferimizi ekonomik kalkınma ile güçlendirmek zorundayız." düşüncesiyle hızlı bir ekonomik gelişme gösterdiğini dile getirdi.

İktisat tarihi ışığında güncel ekonominin de konuşulduğu seminer sonrasında Altıparmak, katılımcıların sorularını yanıtladı.


PAYLAŞ