Yer: Türk Ocakları Galip Erdem Salonu

Tarih: 17.12.2016


Türk Ocakları Genel Merkezi’nin her hafta düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde bu hafta, “Hoca Ahmet Yesevi” konusu üzerine TOBB Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak konuştu.

 

Ahmet Yaşar Ocak konuşmasında, Ahmet Yesevi’nin 12. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Müslümanlığın ve Tasavvuf’un Orta Asya’da yayılmasında önemli bir şahsiyet olduğunu belirtti. Ocak, Ahmet Yesevi’den önce bu işi yapanların kalıcı eser bırakmaması ve Ahmet Yesevi’nin bu alanda yazılı eserinin bulunmasının bu alandaki önemini arttırdığını söyledi.

 

Ahmet Yesevi’nin Türkiye’nin gündemine Fuad Köprülü sayesinde geldiğini, Ziya Gökalp’in Türkçülük düşüncesinden etkilenen Köprülü’nün bir Türk-İslam tarihi ortaya koymak için bu yola girdiğini söyledi. 

 

Ocak, Hoca Ahmet yesevi’nin Namık Kemal Zeybek’in Kültür Bakanlığı döneminde Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin kurdurmasıyla ilgi odağı olmaya başladığını ve üzerine yapılan çalışmaların arttığını belirtti.

 

Fuad Köprülü’nün Hoca Ahmet Yesevi çalışmalarının üstüne kimsenin ciddi bir şey ortaya koymadığını ifade eden Ocak, Türkiye’de yıllardan beri Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş çalışmalarının yapıldığını ancak hepsinin birbirinin tekrarı olmaktan öteye geçemediğini söyledi.

 

Ocak, Fuad Köprülü’nün Türk mutasavvıflarını ikiye ayırdığını; birinci dönemde Ahmet Yesevi’nin etkin olduğuna ve ikinci dönemde de Yunus Emre’nin etkin olduğuna değindi. Köprülü’nün eserinin batıda beklenenden çok yankı uyandırdığını ifade etti. Bu eserin Türkiye’de Modern Türk tarihçiliğinin temelini oluşturduğunu söyleyen Ocak, Köprülü’nün buradaki tezinin Anadolu’daki Türk edebiyatının, diğer sahalardaki Türk edebiyatının devamı olduğunu belirtti. Ocak, Köprülü’nün tezlerinde, Nakşibendîliğin Yesevilikten doğduğu, Yeseviliğin panteizmle hiçbir alakası olmadığı ve İslam dışında hiçbir tesirin altında kalmadığını vurguladığını ifade etti. Ocak, Köprülü’nün eserini milliyetçi bir perspektiften yazmış olmasından dolayı, Sünniliği önceleyen, Aleviliği ve Bektaşiliği ötekileştiren bir yaklaşıma sahip olduğu eleştirisinin sürekli yapıldığını, bu eleştirilerin çok yersiz olduğunu, Köprülü’nün Sünnilik dışındaki diğer görüşlere eserlerinde daha çok yer verdiğini belirtti.

 

Türkiye’den, Orta Asya’ya gidenlerin Yesevilik ve Türk kültür tarihi hakkında ortaya çalışma koyamadığına değinen Ocak, yabancı akademisyenlerin o bölgede akademik çalışmalar içinde bulunduğunu bizlerin ise sadece ekonomik bağ kurmaya çalıştığımızı söyledi.

 

Ocak, Yesevilerin Anadolu’da olduklarını ancak Anadolu coğrafyasında tasavvufa damga vuracak kadar etkili olmadıklarını ve Ahmet Yesevi’nin tesirlerinin Anadolu’dan çok Kıpçak coğrafyasında etkili olduğunu belirterek konuşmasını bitirdi. 

 

Haber: Derviş Ulaşhan ERASLAN


PAYLAŞ

Resim Galerisi