Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

Tarih: 21.05.2016


Türk Ocakları Genel Merkez Gençlik Kolları’nın ve Merkez Yönetim Kurulu’nun ortak hazırladığı Türk Ocakları Akademisi’nde bu hafta Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İsra Güngör “Dinler Arası Diyalog” üzerine konuştu. Diyalog kavramını açıklayan Güngör, oryantalizm ve oksidentalizm kavramlarına da değindi. Güngör, akültürasyonu iki kültürün karşılaşmasıyla kuvvetli olanın zayıf olanı eritmesi olarak, enkültürasyonu ise bir ferdin mensubu olduğu kültüre yabancılaşmış halinden yeniden kendi kültürüne girmesi olarak tanımladı. İnkültürasyon kavramını da Hıristiyan mesajının ve hayat tarzının hedef kitlenin kültürlerine uygun tarzda sokulması olarak açıklayan Güngör, çeşitli inkültürasyon örnekleri vererek bu kavramın üzerinde durdu. Güngör Hıristiyanlıktaki mezhep anlayışında mezheplerin ayrı birer din olarak algılandığını söyledi. Cizvitler tarikatından bahseden Güngör, soru cevap kısmının ardından konuşmasını bitirdi. 

 

 

 

 


PAYLAŞ