Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

Tarih: 02.04.2016


Türk Ocakları Genel Merkez Gençlik Kollarının ve Merkez Yönetim Kurulu’nun ortak hazırladığı Türk Ocakları Akademisi’nde bu hafta milli meseleler oturumunda “Kerkük’e Tarihsel ve Güncel Perspektiften Bakış” başlıklı konu üzerinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi araştırma görevlisi Kürşat Güç konuştu. Kürşat Güç, Kerkük’ün Osmanlı Devleti döneminde Musul eyaleti içinde yer aldığını ve Mondros Mütarekesi'ne kadar Osmanlı hâkimiyetinde kaldığını aktardı. Mondros’tan sonra bölgenin işgal edildiğini söyleyen Güç, Lozan’da Musul meselesinin Şeyh Sait isyanı gibi iç sebeplerin de etkisiyle çözüme kavuşturulamadığını belirtti. Güç, Kerkük’ün tarihsel, toplumsal, kültürel olarak tam bir Türk şehri olduğunu dile getirirken Baas rejimiyle birlikte bu bölgeyi Araplaştırmak ve Türk kimliğini silmek adına çok sayıda faaliyetin gerçekleştiğini anlattı. Kerkük’ün Kürtler açısından tarihi öneminin olmadığını vurgulayan Güç, Kerkük’ün 1920’li yıllarda keşfedilen petrolünün çokluğu ve kalitesiyle büyük bir önem kazandığının altını çizdi. Ders soru cevap kısmıyla sona erdi. 

 


İlahiyat oturumuna Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi araştırma görevlisi Hüseyin Yücel katıldı. “İslam İnanç Esasları” konusu üzerine konuşan Yücel, inancımızı sağlam temellere oturtmamızın şart olduğunu, bunun da araştırmak ve sorgulamakla olacağını ifade etti. Allah’a iman edebilmemiz için öncelikle O’nu tam manasıyla tanımamız gerektiğini vurgulayan Yücel, imanın altı şartından bahsetti. Yücel, ahiret inancının dünyadan el etek çekmek biçiminde anlaşılmasının yanlış olduğunu, çünkü insanın öncelikle toplumsal bir varlık olduğunu belirtti. Toplumumuzda kader ve kaza anlayışında çok büyük yanlışların olduğuna değinen Yücel, bu konuda insanın cüz’i iradesinin yerinin büyük olduğunu söyledi. Ders soru cevap kısmının ardından sona erdi.Haber: Hilal Süyümbike Maraş


PAYLAŞ

Resim Galerisi