Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından "Türk Ocakları Derneği" tüzüğüne uymadığı gerekçesiyle görevden alınan Türk Ocakları Ankara Şubesi yönetim kurulunun bazı üyeleri tarafından açılan Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan iptal davasında verilen karar Genel Merkez tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 18. Hukuk dairesi tarafından 14.06.2015 tarih ve 2015/5985 no'lu sayılı karar ile Genel Merkez lehine olmak üzere bozulmuştur.

 

Bu açıklama sosyal medyada yapılan bilgi kirliliğine açıklık getirmek amacıyla zorunlu olarak yapılmıştır. 

 


PAYLAŞ