Türkiye,Kazakistan, Kırgizistan başta Türkistan Cumuhuriyetleri,AB.ülkeleri, Avustralya,Kanada,ABD. Japonya ve dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları ile önde gelen aydınlar,siyasi aktivistler,Kanaat önderleri ve temsilcilerden oluşan yaklaşık 15 ülke’den 130 delegenin katıldığı bildirilen 5.genel Kurulun son gün yapılan seçimlerinde Rabia Kadir Hanım yine oy çokluğu ile, Dünya Uygur Kurultayı Başkanlığına tekrar getirildi.

Özgür Asya radyosu’na DUK. 5.genel Kurulunu değenlendiren Rabia Kadir şunları söyledi : “ 5.genel Kurulumuzu başarı ile tamamladık.Dava arkadaşlarım ve Diaspora’da yaşayan Doğu Türkistan muhacirlerinin ısrarlı talepleri üzerine Kurultay Başkanlığı için aday oldum.Bu son genel kurul’da delegelerin oyu ile tekrar seçildim.Bani Doğu Türkistan davası için bir fırsat ve ümit olarak gören,bana inanan ve güvenen dava arkadaşlarıma ve fedakar ve vefakar halkıma teşekkür ediyorum.Sağlığımın elverdiği ve ömrümün yettiğince elimden geldiğince bu kutsal dava için çalışmaya devam edeceğim.”dedi.
Radyo muhabirinin Dünya Uygur Kurultayı’nın bundan sonraki çalışmaları. plan ve projelerinin ne olduğu hakkındaki sorusunu ise,şöyle cevaplandırdı.” Doğu Türkistan’da durum günden güne kötüye gitmektedir.Çin işgal yönetimi baskı,zulüm,etnik ve demografik asimilasyon,ırkı, dil,din,kültür başta Uygur Türklerinin hayatında düşünülebilecek her sahadaki soykırımlarını pervasızca sürdürmektedir.Maalesef Uygur ve hür dediğimiz dünya’dan buna karşı hher hangi bir tepki gelmemekete ve bu durum Çin’in soykırımlarında daha da cesaretlendirmeketedir.Ayrıca yurt dışına çıkmayı başaran ve mülteci durumunda olan Uygur Türklerinin kimlik,yerleşme ve yasal olarak yerleşmeleri büyük bir sorundur. Maasesef çözüme kavuşturulamamıştır. Türkiye başta olmak üzere Tayland ve Endonezya’da ve diğer güneydoğu Asya ülkelerinde 10 bin’e yakın Uygur mülteci yarınından emin olamadan yaşam mücadelesi vermektedir. İçlerinde en şanslı olanlar Türkiye’ye gelebilenlerdir. Türkiye Cumhuriyeti devletimize ve Vefakar Türkiye Halkına  minnet ve şükranlarımı bir kez daha ifade ediyorum.

Önümüzdeki dönemde  en öncelikli problemlerimiz olarak şunları sıralayabiliriz ;
1. Türkiye’ye gelebilen Uygur Mültecilerin kimlik ve yerleşim sorunu
2. Tayland,Endonezya ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde tutuklu Uygur Türklerinin kurtarılıması
3. Diaspora’da yaşayan ve muhacir Uygur Türklerinin çocuk ve gençlerinin ana dil, dini eğitim. milli kültür vediğer mahalli özelliklerinin korunması, eğitimi,gelişimi ve sürdürülmesi
4. Uygur Türkü Hanımları için Kurultay bünyesinde kurulan Kadınlar Komitesinin faaliyetelerinin güçlenedirilmesi ve daha da yaygınlaştırılması
5. Diaspora’da yaşayan Uygur Türkü gençlerinin davaya kazandırılması ve geleceğe yönelik çalışmalar
6. Uygur Türkü gençlerimizin yetiştirilmeleri ve Milli davaya kazandırılmasına yönelik eğitim ve sosyo kültürel çalışmalar yapılması

 

Ben ivedi ve öncelikli olarak gördüğüm bu problemlerin çözümü ve halledilmesi için ülkeler bazında temas ve görüşmelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum.Bu sebeplerden dolayı önümüzdeki dönemde Kurultay’ın idari,soyo-kültürel ve diğer faaliyetlerini diğer organlarımıza bırakılmasını ve aciliyet arz eden bu meselerin halı ile mühtemel siyasi temas ve dialoglar yapılabilmesi için bir Siyasi Büro kurmayı düşünüyorum. Stratejik planlama ve programların bu Büro tarafından tesbit edilerek hayata geçirilmesi için de ve bu siyasi büro için bilgili.donanımlı,yetenekli ve genç Kardeşlerimizin yer almasının çok yerinde olacağını düşünüyorum.” Şeklinde konuştu.

Uygur Net


PAYLAŞ