Gebze, Maltepe ve Nevşehir Şubelerinin Kapatılması Hakkında Duyuru

 

Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tüzüğümüzün ve 43. Olağan Büyük Kurultayı delegelerinin vermiş olduğu yetkiye istinaden aşağıdaki gerekçelerle Gebze, Maltepe ve Nevşehir Türk Ocağı şubelerinin kapatılmasına karar vermiştir:

 

1-      Gebze Türk Ocağı şubesi yayımlanan genelgelerin gereklerini yerine getirmediği, Şube başkanları istişare toplantılarına ve bölge toplantılarına katılmadığı, yıllık faaliyet raporunu göndermediği ve yeterli faaliyette bulunmadığı,

2-      Nevşehir Türk Ocağı şubesi yayımlanan genelgelerin gereklerini yerine getirmediği, Şube başkanları istişare toplantılarına ve bölge toplantılarına katılmadığı, yıllık faaliyet raporunu göndermediği ve yeterli faaliyette bulunmadığı,

3-      Maltepe Türk Ocağı 20.05.2015 tarihinde ulusal basına da yansıyan olayın ardından yapılan yazışmalar ve sözlü görüşmeler sonucunda istenilen raporlarda konu hakkında talep edilen bilgilerin gönderilmemesi, hiyerarşik yapıya uyulmaması, kurumsal yapıya olan hukuki ve ahlaki bağlılığın hiçe sayılması, Türk Ocağının görev alanı dışında siyasi faaliyetlerde bulunulması, diğer milliyetçi kuruluşları töhmet altında bırakan ifadeler kullanılması, lise ve üniversitelerde gençlik yapılanmalarını merkeze alan bir yapı kurulması, Genel Merkezin inisiyatifi dışında Marmara bölgesindeki diğer şubeleri koordine etme girişiminde bulunulması, Dernek ülküsüne ve programına aykırı hareketlere tevessül edilmesi ve tüzükte yer alan ilke ve kurallara uyulmaması sebebiyle,

 

kapatılmışlardır.

 

Aziz Türk Ocaklıların ve Kamuoyunun bilgilerine sunulur.


PAYLAŞ