BÜYÜK TÜRK MİLLETİ, AZİZ TÜRK OCAKLILAR,

 

Türk milleti ve İslam âlemi olarak bir Kurban Bayramını daha İslam dünyasının çeşitli yerlerinde yaşanan zulüm, baskı ve savaşların gölgesinde idrak ediyoruz. Doğu Türkistan’da Türk ve Müslüman kimlikleri adeta suç sayılan kardeşlerimizin üzerindeki baskılar devam ediyor. Orta Doğu coğrafyasında çatışmalar ve tehditler hız kesmiyor. Afrika’nın çeşitli bölgelerinde de maalesef çoğunlukla Müslümanların birbirlerine yaptıkları zulümler söz konusu. Ülkemiz, gerek yakın coğrafyamızda meydana gelen hadiselerin yıllardır süren etkileri gerekse kendi iç çekişmelerimiz yüzünden layık olduğu, olması gereken birlik ve beraberliği gösteremiyor. ABD başta olmak üzere sözde müttefiklerimizin bitmek tükenmek bilmeyen hasmane davranışları yüzünden yakınlaştığımız Rusya ve Çin’in kendi egemenlik alanlarında yaşayan soydaş ve dindaşlarımıza karşi tavırları ortada. Rusya Kırım’ı yeniden işgal edip kardeşlerimiz üzerinde baskılara devam ederken Çin düpedüz post-modern bir soykırımla Doğu Türkistan’ın Türk ve İslam kimliğini yok etmeye çalışıyor. İsrail-ABD ikilisi bu coğrafyaya en az yüz yıl sürecek bir fitnenin ateşine sürekli odun taşıyor, Kürtlerle Arap ve Türkler arasında düşmanlığı körüklüyor. Böylece İsrail’in ve enerji kaynaklarının güvenliği önünde en büyük engel gördüğü ülkemizi önce zaafa düşürüp sonra da parçalamayı amaçladıklarına şüphe yok. Ama Türkiye’nin ve Türk Milletinin gücü karşısında zaman zaman dostane tavırlar veya oyalamalara da başvuruluyor. Türkiye’nin şakasının olmadığını anlayınca müzakereler yapıldı ve Fırat’ın doğusunun geleceğine dair bir mutabakata varıldığı açıklandı. Ama bu bizi rehavete düşürmemeli, zira benzer sözler daha önce de verildi. Verilen sözler, varılan mutabakat derhal hayata geçirilmelidir. En kısa zamanda Süleymanşah Türbesinin eski yerine taşınmasını bekliyoruz. Vatan toprağı, ecdat yadigarı daha ne kadar işgal altında kalacak?

Aziz Ocaklılar

Türk Milletinin tekrar şahlanmasından ürken, Türk’ü geldiği yere gönderme fikrini daima şuuraltında saklayan çevreler Doğu Akdeniz’de de bize cephe almış durumdalar. Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü buradaki haklı davamızdan asla taviz veremez, Ege’de bize ait ada ve kayalıkları işgal eden Yunanistan ve müttefiklerinin güneyden de Türkiye’yi kıskaca alma projelerine sessiz kalamaz. Nitekim Türk Devleti burada kararlılıkla haklarımızı savunuyor. Bütün bunlar önümüzdeki yılların zorlu geçeceğini gösteriyor.

Ekonomide özellikle son 2-3 yıldır yaşananların yol açtığı sıkıntılar ve zorlukları olsun diğer problemlerimizi olsun aşabiliriz, yeter ki millî meselelerde bir ve beraber olalım. Siyasetin kutuplaştırıcı dilini hiç olmazsa bayramlar vesilesiyle yumuşatalım. Bu bayramın hepimiz için bir tezekkür ve tefekkür vesilesi olmasını diliyorum. Son yıllarda yaşadığımız sıkıntılar yüzünden geçilen yeni sistemde adalet, liyakat, istişare ilkelerinin uğradığı tahribatı gidermek için aklıselimle hareket edelim. Yürütme, yasama ve yargı arasında daha önce de pek iyi işlemeyen denge meselesini ciddiyetle gündeme almamız ve bu milletin hak ettiği demokratik hukuk devletini güçlendirmemiz hayatî önemdedir.

Ülkemizde özellikle din ve maneviyat alanında yaşanan çeşitli sıkıntılar, maalesef giderek ağırlaşan bir kimlik ve ahlak meselesine dönüşme eğilimi gösteriyor. Dinin gündelik siyaset ve dünyevî çıkarlar için araçlaştırılması Türk milletinin geleceği açısından telafi edilemeyecek hasarlara yol açma potansiyeli taşımaktadır. Bayramların ve kök değerlerimizin yeni nesillerin kimlik ve kişiliklerinde yer edebilmesi için eğitim ve kültür siyasetimizde bu hususları ciddiyetle el alınması elzemdir.

Türk Ocakları olarak bu bayramda da Türk dünyasının bazı köşelerindeki kardeşlerimiz için Kurban bağışı kampanyası yaptık. Bu yıl kurban kesilecek yerler Irak (Kerkük, Telafer), Suriye (Çobanbey, İdlib- Doğu Türkistanlılara), Doğu Makedonya, Kırım, Dağıstan, Kafkasya ve Afganistan (Şibirgan Türk Bölgesi)’dır.  İnşallah arkadaşlarımız oralara gidip vekalet veren dindaşlarımızın kurbanlarının kesilmesine nezaret edeceklerdir. Cenab-ı Allah katkı verenlerden razı olsun. Bayramların bayram olması dileğiyle hepinizin Kurban Bayramını kutluyorum. Allah’a emanet olunuz.

 


PAYLAŞ