Aziz Türk Milleti!

Anayasamızda mevcut Parlamenter sistemin yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirilmesini öngören teklif, 16 Nisan 2017 tarihinde oylanmış ve milletimiz yüzde 51,4 oy oranı ile bu değişiklik teklifine onay vermiştir. Hayırlı olsun.

Yürütülen kampanya ve ortaya çıkan sonuç bütün taraflar ve kesimlerce dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Bundan sonraki süreçte uyum yasalarıyla ilgili olarak atılacak adımlarda bu tablonun doğru okunması ve birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi hayati önemi haizdir.

İçinde bulunduğumuz olağan dışı şartlar ve içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelmiş tehditler karşısında ötekileştirici dil ve üsluptan sakınılarak kucaklayıcı, kuşatıcı ve kapsayıcı bir söylem ve davranış tarzı ortaya konulmalıdır. Halk oylamasında evet diyenler de hayır diyenler de bu büyük milletin evlatlarıdır. Geleceği ancak birlik, dayanışma ve uyum içinde inşa edebiliriz.

Unutmayalım ki;

Biz Hep Birlikte Türk Milletiyiz.

Türk Ocakları Genel Merkezi

 


PAYLAŞ