Aziz Ocaklılar,

 

Türk Ocakları Genel Merkezi'nce her hafta düzenlenen Ocakbaşı Sohbetlerinde  2 Nisan 2016 tarihinde Rahmetli Alparslan Türkeş’in hatırasına ithafen Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tevfik Erdem  konuşmacı olarak davet edilmiş, kendisi de ülkemizi 40 yıla yakın bir süredir uğraştıran etnik bölücülük hakkında bir konuşma yapmak istediğini bildirmiştir. Konuşmacı, konusunu, konuşma başlığını ve muhtevasını bildirmiş, bu da sitemizde yayınlanmıştır. Türk Ocaklarının Genel Merkez ve şubeleriyle bu mesele hakkındaki tavrı ortadayken, konuşmacının eleştirel bir bakışla koyduğu başlıktaki tabirlerden hareketle, öteden beri Genel Merkeze karşı tavırları bilinen bazı odaklar, “mal bulmuş mağribi” gibi harekete geçmişlerdir. Kabul etmediğimiz için başlıkta tırnak (“…”) işareti içinde gösterilen ve böylece başkalarının kullandığı açıkça belirtilmiş olan kavramları, sanki Türk Ocakları Genel Merkezi “gaflet ve dalalet” eseri buraya koydurmuş gibi alçakça ve haince bir saldırı başlatılmıştır. “Türk Ocaklı Gençler” adıyla yazılan  ama gönderildiği adresten daha önce Genel Kurulumuzu mahkemeye veren şahsın mesajlarına hepimizin aşina olduğu e-posta ile Genel Merkezin kapattığı ve mahkemenin açtığı davayı reddettiği bir sözde şubenin mesajının aynı merkezden yönlendirildiği aşikârdır. Bu yazılarda hem cehalet hem de artniyet vardır. Türk Ocakları bir ilim ve irfan yuvasıdır. Okuduğunu anlamaktan aciz, tırnak işaretinin niçin kullanıldığını ve ne manaya geldiğini bilmeyen cahillerin burada yapacakları tek şey, dinlemek ve öğrenmektir.

 

Aziz Ocaklılar,

 

Türk Ocaklarının Maltepe Şubesi kapatılmıştır. Açtıkları dava mahkemece reddedilmiş, böylece davayı kaybetmişlerdir. Hukuken hiçbir faaliyet yapamayacakları açık olduğu halde kanunsuz bir şube genel kurulu yapan bu “teşkilat”ın Türk Ocakları  Derneğinin tüzel kişiliği ile bir ilgisi yoktur.

 

Türk Ocakları Genel Merkezi'nin “çözüm süreci” boyunca yalpalamadan sergilediği şahsiyetli ve vakarlı duruş, bütün camiamız ve milletimizin malumu iken bizleri töhmet altında bırakarak şahsî ihtiraslarını tatmine çalışanlara, hergün vatan evlatlarını şehit verdiğimiz bir ortamda fitne ve tezvirat için her şeye tevessül edenlere Allah iz’an, akıl ve idrak nasip etsin. Türk Ocakları tüzüğüne ve töresine aykırı eylemlerin gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Saygılarımızla,

 

TÜRK OCAKLARI GENEL MERKEZİ


PAYLAŞ