Bilindiği gibi bugünlerde Birleşmiş Milletler gözetiminde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nın ikinci oturumu İsviçre’de yapılmaktadır. Görüşmelere Türk ve Rum tarafları ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere katılıyor. İngiltere, Yunanistan ve Rum kesimi 1960 Antlaşmalarından kaynaklanan garantörlük haklarının kaldırılmasını savunurken Türkiye'nin bu konuda karşı öneriler sunduğu ifade edilmektedir. Basında yer alan bilgilere göre mevcut garanti anlaşmasının, Türk ve Rum kurucu devletlerinin eşitliği temelinde oluşacak yeni bir federal yapıya göre revize edilmesi ve federal anayasa ve kurucu devlet anayasalarının işleyişinin garanti altına alınması önerilmektedir. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanının da açıkladığı gibi, Türkiye’nin 1960 antlaşmalarından kaynaklanan garantörlük hakkını müzakere dahi etmemesi şarttır.

Masada tartışılan hususlardan biri de Türk askerinin adadan çekilmesi, bunun yerine bir BM ya da AB gücünün konulmasıdır. Türkiye, gönüllü olarak asker sayısında bazı ayarlamalar yapabilir ama kesinlikle resmen çekilme taahhüdü altına girmemelidir. Nitekim İngilizler, üslerini coğrafi olarak küçültmeyi taahhüt ediyorlar ama kapatmaktan ve adada asker bulundurma haklarından feragatten bahsetmiyorlar. Türk askerinin bulunmadığı bir Kıbrıs’ta Enosis’in hayata geçirileceğini anlamamak için hafızasız olmak gerekir. Adadaki Türklerin özgür yaşaması açısından Türk askerinin varlığının vazgeçilemez bir şart olduğu asla unutulmamalıdır.

Adada iki kesimli bir devlet yapısı ve egemenliğin buna göre tanımlanması da yine asla taviz verilmemesi gereken bir durumdur. Türklerin ileride asimile edilmesine yol açacak nüfus hareketleri hususuna da azami özen gösterilmelidir. Rumların buradaki Türk varlığının zayıflatılamayacağını, eritilemeyeceğini ve yok edilemeyeceğini kesinlikle kabul etmeleri gerekiyor.

Toprak tavizleri konusunda daha önce azami sınırın açıklanması tamamen hatalı bir davranış olmuştur. Türk topraklarının kesintisiz bir bütün oluşturması büyük önem arz etmektedir. Bu konu, Türk toplumunun gerektiğinde bağımsız yaşayabileceği bir çerçevede tutulmalıdır. Kıbrıs konusu oradaki Türk toplumu kadar Türkiye’nin stratejik çıkarları ve güvenliği açısından da son derecede önemlidir. Bugüne kadar yapılan fedakârlıkların ve verilen şehitlerin unutulmaması ve bu millî davada Türk milletinin, Kıbrıs Türklerinin ve Devletimizin çıkarlarına aykırı tavizler verilmemesi için yetkilileri ikaz ediyoruz.

Kıbrıs Türklerinin, Srebrenitsa’da Birleşmiş Milletlere emanet edilen Boşnakların akıbetine uğramamasının biricik teminatı Türk askeridir.

Fazıl Küçüklerin, Rauf Denktaşların ve şehitlerin ruhları muazzep olmasın.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


PAYLAŞ