Yer: Hacettepe Üniversitesi Beyaz Ev

Tarih: 19.04.2015


Türk Ocakları Genel Merkezi Hanımlar Kurulu'nun burslu öğrenciler yararına düzenlediği sohbetli kahvaltının Nisan ayı ayağı gerçekleştirildi.

 

Türk Ocakları Genel Merkezi Hanımlar Kurulu’nun Nisan 2015 sohbetli sabah kahvaltısının açılışını Hanımlar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Asuman Sunguroğlu misafirlerin Kutlu Doğum Haftası’nı kutladı ve misafirlere Türk Ocakları Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından gül takdim edildi.

 

Program, Eski Kültür Bakanı Gökhan Maraş “Moğol İstilası ve Günümüze Yansımalar”ı konulu konuşması ile devam etti.

 

Gökhan Maraş şöyle konuştu:  “Orta Asya’da Moğol istilasından Anadolu’ya gelen Horasan erenlerinin Anadolu coğrafyasında Ahilik teşkilatını kurmaları ile Anadolu’da Ahi dervişler çok büyük rol oynamıştır. Ahiler Anadolu’da hiçbir menfaat beklemeden dünyaya nizam vermeye çalışan bir teşkilat olmuşlardır. Devletin kültürel, sosyal, ekonomik, askeri bütün alanlarında olup toplumsal hayata etkide bulunmuşlardır. Anadolu’da Ahilerin ilk şeyhi Ahi Evran’ın kayınpederi Şeyh Evhad’ud-Din Kirmani olmuştur. Kadınlar da ahilik teşkilatıyla sosyal hayatta teşkilatlanmışlardır. Ahiler Moğol istilasına da karşı hareket etmişlerdir. Türkçe’nin ve Türk dilinin de koruyucusu ve teşkilatçısı olmuşlardır. Ahiler esnaflara Türkçe, askerlik, ticaret, din bilgisi dersleri de vermişlerdir. Anadolu’da her yerde artık bir Ahi Tekkesi vardır. İbn-i Battuta’nın seyahatnamelerinde bu bilgiyi görürüz” dedi.

 

Maraş konuşmasına şöyle devam etti: “Ahiler siyasi alanda devlet zayıfladığında, zafiyete uğradıklarında müdahale etmişlerdir. Ahiler bulundukları bölgede kargaşanın çıkmasına izin vermemişlerdir. Bölgede subaşılık, kadılık, askeri görevleri de üstlenmişlerdir. Bu dönemde Anadolu’da iki kırılma olmuştur bu tarihlerde, birincisi Alaeddin Keykubad’ın zehirlenip ölmesi,  ikincisi ise Moğolların Anadolu’yu istilaya başlamasıdır. Tarihi kaynaklarda Moğol saldırılarında Kayseri savunmasında on bin kişinin öldüğü yazmaktadır. Kayseri savunmasını Ahi Evran’ın eşi Fatma Hanım yapmıştır. Kadınların da sosyal hayatta ne derece etkili olduğunu görürüz Ahilik teşkilatında. 1255’de Konya, Kırşehir yok edilmiştir. 1258’de Hülagü komutasında Bağdat yok edilmiştir ve tarihin en büyük yağmalarından birisi olmuştur. Moğolların medeniyetimize verdiği zararı gözler önüne sürer bu yağmalar istilalar.”

 

Maraş tarihi süreci anlatmaya şöyle devam etti: “1240’lı yıllardan sonra Kırşehir Anadolu’daki Türkmen göçünün kavşak noktası haline gelmiştir. Ahi Evran Gülşehir’e geldiği vakit teşkilatta Hacı Bektaş-ı Veli, Sarı Saltuk, Yunus Emre ve Şeyh Edebalı gibi isimler vardır. Bu erenler Moğol istilasına karşı Anadolu halkını teşkilatlandırmışlar ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da büyük katkılar sağlamışlardır. Maraş konuşmasına Ahiliğin medeniyet anlayışı ve geleceğe dair bize katabilecekleri hakkındaki görüşlerini açıklayarak devam etti.

 

Toplantının sonunda Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz misafirlerin Kutlu Doğum haftasını kutladı. Hanımlar Kurulu’na faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti. Türk Ocakları olarak amacımızın milli şuura sahip gençler yetiştirmek olduğunu söyledi. Birinci Cihan Harbi’nin yüzüncü yılı sebebiyle çok önemli bir dönemden geçtiğimizi, sözde Ermeni Soykırımı konusun da milletimizin uyarılması gerektiğini dile getirdi. 


PAYLAŞ

Resim Galerisi