Türk Ocakları Genel Merkezi’nde 22 Şubat 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilen Ocakbaşı Sohbeti’nde “Yüksek Öğretim ve Öğretmen Yetiştirme” konusu konuşuldu. Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Hayati Akyol katıldı.

Akyol, Öğretmen yetiştirmenin önemini vurgulayarak başladığı konuşmasında şunlara değindi:

“Vatandaşlarını 21. yüzyıl ve ötesine hazırlamak isteyen devletler, bilgi üretimi ve kullanımı açısından eğitim kurumlarına ve öğretmene daha fazla önem vermeye başlamışlardır.

Öğretmen yetiştirmenin genel çerçevesi; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyondur.

Öğretmen yetiştirmeden temel sorun, kısa zamanda ve az maliyetle öğretmen yetiştirme çabasıdır. Bugün bu durum düzeltilmeye çalışılıyor.

Çalışan öğretmenlerin %52’si kendi alanı dışında çalışıyor. Örneğin Biyoloji öğretmeni Matematik dersi veriyor. En düşük bilişsel beceriye (Matematik ve okuma becerisi boyutunda) sahip olan öğretmenler Şili ve Türkiye’de bulunuyor.

Öğretmen yetiştirme deyince şu bağlamı unutmamak lazım: MEB + YÖK + Üniversiteler = Öğretmen

Öğretmenin yetiştirlmesi ve geliştirilmesi husunda çalışmalar var fakat hiçbir çalışma uygulamaya koyulmuyor, öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleğini geliştirmek yönünde.

Bu ülke Cumhuriyetin ilk yıllarında sadece okur-yazarı öğretmen olarak atayan bir ülkeydi, daha sonra öğretmen okulları açıldı, günümüzde 4 yıllık fakültelere gelindi fakat bu sorunları hala çözemedik. Yapılan çalışmalar öğretmeni yetiştirirken öğretmenliğe alırken ne yapalım çalışmaları değil. Siz üniversiteye gelene kadar çocuğunuzdan bir habersiniz, akademik kadrosu olmayan üniversitelerde öğretmen yetiştiriyorsunuz, her taraftan aynı atamayı yapıyorsunuz. Siz, Gazi Üniversitesi Eğitim fakültesinde öğretmen yetiştirmek için çırpınıyorsunuz ama başka yerdeki üniversiteye gidiyorsunuz adam ders vermiyor, KPSS kursu veriyor. Sonra atamalarda adaletsizlik oluyor.”

Akyol ayrıca;

“Devlet temel hizmeti sağlamalı; devlet tablet dağıtmamalı ama devlet okullarda iyi bir internet alıp öğrencinin telefonundan, tabletinden sağlıklı bir şekilde internete erişmesi sağlanmalı.

Hemşehricilik, torpil, aidiyet (bir gruba mensup olma) önemli sorunlardır. Problem, manetin ehline verilmemesidir. “ dedi.

“Üniversiteler diploma makinasına dönüştürüldü.”

“Üniversiteler dört kademeye ayrılır: Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü nesil üniversiteler. Bugün gelişmiş ülkeler dördüncü ve beşinci nesil üniversiteleri konuşuyor. Türkiye’de birinci nesil üniversiteler çoğunluktadır. Birinci nesil üniversiteler sadece ders anlatılan üniversitelerdir. İkinci nesil üniversiteler ders anlatmayı, eğitim vermeyi ve araştırma yapmayı hedefleyen üniversitelerdir. Ülkemizde yanlış hatırlamıyorsam 11 üniversiteye “Araştırma Üniversitesi” ünvanı verildi. Üniversiteler diploma makinasına dönüştürüldü.”

Programın sonunda konuşmacı Prof. Dr. Hayati Akyol’a, Prof. Dr. Mehmet Öz tarafından katılım belgesi taktim edildi.

Ocakbaşı Sohbetinin tamamını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=CPVyP6YfiXk

 


PAYLAŞ