Türk Ocakları Genel Merkezi'nin Cumartesi günleri düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde Doç. Dr. Bülent Aksoy, "3 Mayıs Türkçülük Günü Münasebetiyle Türkistan Jeopolitiğinde Nüfus" başlıklı bir konuşma yaptı.

Türk Dünyasında 300 Milyon Türk Yaşıyor

Türk dünyası; doğuda Doğu Türkistan ile batıda Adriyatik Denizi'ne, kuzeyde Sibirya içlerinden güneyde Suriye'ye ve Kıbrıs'a kadar uzanan geniş bir bölge. Bu bölgede Türklerin birçok boyu yaşıyor. Türk dünyasının nüfusu, günümüzde bazı ülkelerden sağlıklı veriler alınamamasına rağmen, 250-300 milyon civarı olarak tahmin ediliyor. Bu nüfusun en büyük bölümü 80 milyonluk nüfusu ile Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'den sonra en yüksek nüfusa sahip bölge Türkistan. Türkistan, batıda Hazar-Ural hattı ile doğuda Doğu Türkistan, kuzeyde Batı Sibirya Ovası'nın güneyinden güneyde Afganistan'ın Hindikuş dağları ve Türkmeneli bölgesine kadar olan bölge Türkistan'dır. Dünyada üç farklı Türk devlet grubu bulunmaktadır. Bunlardan ilki bağımsız Türk devletleri. Bunlar KKTC dahil 7 tane devlettir. 2015 itibariyle bu devletlerde yaşayan 156-157 milyon civarında Türk nüfusu var. Bunun dışında özerk cumhuriyetler var. Bu cumhuriyetlerin içinde 60 milyonu aşmış Türk nüfusu olduğu tahmin ediliyor.  Bir de her iki statüye de girmeyen, başka devletlerin içinde yaşayan Türk grupları var. Bu gruplar da azınlık olarak yaşayan Türkleri oluşturmaktadır ve bu Türkler, en kötümser rakamla, 35 milyon civarında nüfusa sahiptir. Beyin ve işçi göçü ile yurtdışında yaşayan Türk sayısı da 5 milyonu aşmış durumdadır." diyerek dünyada yaşayan Türkleri sınıflandırarak 'hangi bölgelerde ne kadar Türk yaşıyor?' sorusunu cevapladı.

Sovyetler'in Dağılmasıyla Birlikte Türkistan'da Rus Nüfusu Azaldı

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Türkistan'daki Rus nüfusun azaldığını vurgulayan Doç.Dr. Aksoy, "Bağımsızlıkla birlikte Türkistan'ın nüfus profilinde önemli bir değişme meydana geldi. Kazakistan'da Kazaklardan sonra en büyük grup Ruslar. Kazakistan'da bağımsızlıktan sonra, özellikle başkentin Almatı'dan Astana'ya taşınmasından sonra, Rus nüfusun önemli bir kısmının göç etmesine rağmen ülkede hala %23'lük bir kısmı Ruslar oluşturuyor. Bu Kazakistan açısından diğer Türk Cumhuriyetleri ile kıyaslandığında önemli bir dezavantaj. Kazakistan'dan sonra ana unsurun nüfus oranının en düşük olan ülke Kırgızistan. Kırgızistan'da Kırgız nüfusu %70 oranında.  Ancak Özbekler ve diğer Türk gruplar ile birlikte bu oran %90 civarındadır. Kazakistan'dan sonra Rus nüfusun en çok olduğu ülke Kırgızistan. Burada Rus nüfus diğer Slavlarla birlikte %10'a ulaşıyor. Tacikistan'da şu anda Tacikler nüfusun %84'ünü oluşturuyor. Burada bir noktanın altını çizmek gerekir; 1991'de yani ilk bağımsızlık yıllarında nüfusun %30'unu Türkler oluşturuyordu. Bu nüfusun da %25'ini, tek başına, Özbek nüfus oluşturuyordu. Tacikistan'ın Türk Cumhuriyeti olarak kabul edilmemesi ve sonraki dönemde Özbekler başta olmak üzere, diğer Türk grupların diğer Türk Cumhuriyetlerine göç etmesi Tacikistan'daki Türk varlığının zaman içinde azalmasına yol açtı. Bu günümüzde %14'e kadar geriledi. Verilere baktığımız zaman Rus nüfusun Türkistan coğrafyasında sürekli bir azalma durumunda olduğunu görüyoruz. Ancak bu azalmada en büyük artış Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılından sonra olmuştur." Dedi.

Program soru cevap kısmının ardından sona erdi.


PAYLAŞ

Resim Galerisi