Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi

Tarih: 18.10.2014


Türk Ocakları Genel Merkezi’nin her hafta düzenlediği Ocakbaşı Sohbetleri’nde bu hafta Orta Doğu konuşuldu. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı - Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan Çetin ‘’ Orta Doğu’daki Gelişmelerin Tarihsel Temelleri ’’ adlı konuşmasıyla Orta Doğu’nun dününü bugününü ve yarınını değerlendirdi.
Programın açılış konuşmasını Türk Ocakları Hars Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sarınay yaptı. Orta Doğu’daki duruma kısaca değinen Sarınay ardından konuşmacı Prof. Dr. Altan Çetin’i kürsüye davet etti. 
‘’Ortadoğu talihsiz ve yamama bir isimdir’’ 
Çetin konuşmasına Ortadoğu kavramı üzerinde durarak başladı. Bu kavramın, coğrafyanın tarihi kimliğini yok etmek üzere ortaya atıldığını söyleyen Çetin; bölge üzerinde stratejik ve ekonomik emeli olanların Ortadoğu hakkında büyük planları olduğunu belirtti. 
‘’Bugün İran, Türkiye için Osmanlı Devleti’ni yeniden ihya etmek istiyor demektedir’’ 
Arap Baharı döneminde Avrupalı devletler tarafından Türkiye’ye itham edilen Osmanlı’yı yeniden diriltme düşüncesinin bugün İran tarafından dile getirilmesine değinen Çetin ‘’Bu yükselen sesler; bugün yaşanan olayların bir takım tarihi referanslarla ve alakası olduğunu gösterir‘’ dedi. Türklerin tarihi arka payında hiçbir zaman insan haklarını çiğnemek, sömürmek ve çıkar peşinde koşmak olmadığına değinen Çetin ‘’Türkleri Osmanlı’yı yeniden diriltmek konusunda itham etmek Oryantalist korkuların ürünüdür’’ dedi. 
‘’Ortadoğu Mezhepçi bir bataklık haline gelmiştir.’’
Ortadoğu’da yaşanan ve Müslümanlıkla uzaktan yakından alakası olmayan olaylara değinen Çetin ‘’İngilizce konuşan, Müslüman, eli bıçaklı bir adam bunun dünyaya verdiği mesaj korkunç bir şeydir. Görüntü ile bir kitap yazılmaktadır. Buradaki amaç Asr-ı Saadet’in, Kuran’ın ve Müslümanlığın kötü olduğu izlenimi uyandırmaktır.’’ dedi. İnsanlığın ve gençliğin zihnine İslam’ın kötülüğü hakkında algı yönetimi yapılmasından bahseden Çetin bu konuda Selefilik ve IŞİD’in İslam’a verdiği büyük zararlardan bahsetti.
Bunlar ‘’Vekalet Cihatçıları’’
IŞİD’in yaptığı olayların sadece bölge halkı ile sınırlı kalmadığını söyleyen Çetin bu olaylar için ‘’Bir medeniyetin yaftalanması ve hatta yok edilmesi meselesidir’’ dedi. IŞİD militanları için ‘’Vekalet Cihatçısı’’ tanımını kullanan Çetin ‘’Bu insanlar kendi halkları, dinleri ve medeniyetleri için savaşmıyorlar, arkalarında bir uluslararası güç var ve onlara vekaleten yerel bir görüntüyle savaşıyorlar’’ dedi.
‘’Batı meseleleri kendi çizdiği çerçevede okumamızı ister’’
Avrupa’nın Ortadoğu’daki her olaya kendi oryantalist penceresinden baktığı ve ona göre teoriler hazırlayarak çözümler sunduğunu belirten Çetin ‘’Batı meseleleri kendi çizdiği çerçevede okumamızı ister böylece durum içinden çıkılmaz bir hal alır’’ dedi. 

‘’Kuzey Afrika’dan Balkanlara kadar bir coğrafya Türkiye diye anılmıştır’’
Orta Doğu’nun meselelerine kendi penceremizden bakmamız gerektiğini, böylece çözüm önerilerimizin daha somut olacağını söyleyen Çetin, tarihte bu bölgeye uzun müddet hükmetmiş Türk faktörünün denklemin dışında düşünülemeyeceğini belirtti. Orta Doğu’da varlık gösteren Türk Devletlerinden ve hükümdarlarından bahseden Çetin yüzyıllarca bölge adalet ve huzur içinde yönetilmiştir Avrupa’da bunu çok iyi bilmektedir dedi. 
‘’Dün olduğu gibi bugünde Türkistan’ın gücü Anadolu’ya akmalıdır.’’
Orta Doğu’nun yanı sıra Anadolu’nun genel durumuna değinen Çetin tarihi süreçte Türkistan coğrafyasından Anadolu’ya taşınan maddi ve manevi etkinin günümüzde de artarak devam etmesi gerekliliğine değindi. Çetin ‘’Orta Asya’nın eğer kullanılabilirse büyük enerji kaynakları mevcuttur, Türkistan’ın gücü enerji olarak Anadolu’ya akmalıdır’’ diyerek konuşmasına son verdi. 
Çetin soru cevap bölümünde de konu ile alakalı sorulara çeşitli değerlendirmeler yaptı. Soru cevapların ardından program son buldu.


PAYLAŞ