Son günlerde Ankara’da meydana gelen ve Türkmenlerin de işin içine katıldığı ve kamuoyuna Suriyelilerin yol açtığı olaylar şeklinde yansıyan nahoş hadiseler, yöneticilerimizin daha işin başında, meydana gelecek sığınmacı akının ileride yol açabileceği sosyal, siyasi ve ekonomik problemleri layıkıyla değerlendiremediğini gösteriyor. Milyonlarca insanın kontrolsüz veya yeterince kontrol edilmeden kentlerin belirli bölgelerinde yığılmalarına izin verilmesi o çevrelerde yerleşik olarak yaşayanların zaman içerisinde tepkilerine yol açıyor. Meseleleri sadece provokasyonla açıklamak kolaycılıktır ve yetersizdir. Kesinlikle ifade etmeliyiz ki, çok ciddi sosyal problemler vardır. Irkçı ve yabancı düşmanı duyguları köpürten bunların etkilediği atmosferdir.

Türkiye bu meseleyi tartışırken Suriyeli hamile bir kadın ve 10 aylık bebeği vahşi bir cinayete kurban gitmiştir. Vahşet , alçaklık ve benzeri her konuyu istismar ederek kamplaşmayı körükleyen söyleme medya kalemşörleri de dahil pek çok kesim teslim oldu. Halbuki, hadise maalesef benzer örnekeri sıkça vuku bulan insanlık dışı bir vahşetti. Suriyeliler meselesini, bu gibi olayları kullanarak ne örtbas da edebilir ne de çözebiliriz.

Şunu belirtmek gerekir ki, Türk milleti her zaman mazlum ve mağdurlara kucak açmıştır. Ancak, gelenlerin geçici olduğuna ve bir gün geri gideceklerine dair emareler azaldıkça gettolaşan sığınmacılardan kaynaklanan bazı meseleler ve davranışların göze batmakta ve olumsuz duyguları beslemekte olduğu da gözlenmektedir.

Türk Ocakları olarak yıllardır Irak ve Suriye’den gelen kardeşlerimize elimizden geldiği ölçüde yardıma çalışıyoruz. 2015 yıılnda dönemin Başbakanı Sayın A. Davutoğlu’na bu konuda gözlem ve görüşlerimizi de iletmiştik. Eğitim, çalışma, entegrasyon, sağlık konularında sıkıntılar var. Bunların bir kısmı zamanla yoluna konulduysa da 3-4 milyon insanın kısa bir sürede intibak etmesi zaten beklenemezdi. Başta devlet yöneticilerimiz olmak üzere medyaya, siyasilere ve sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Düşmanlık duygularını tahrik edici üslup ve beyanlardan kaçınılmalıdır. Bizim milliyetçilik anlayışımızın temelinde kendi milletimize karşı duyduğumuz sevgi ve bağlılık ve onu yüceltme ülküsü yatar, başka milletlere nefret veya düşmanlık değil. Bununla birlikte yaşanan gelişmelerin çapı ve kapsamının; toplum olarak yaşadığımız diğer problemlerin de etkisiyle kaçınılmaz olarak çatışma iklimine ve düşmanlık duygularına zemin hazırladığını da görmemiz gerekiyor. Problemlerin çözümü için, aklıselimle ve etraflıca tezekkür edilerek bir stratejik plan çerçevesinde tedbirler gelliştirilmelidir. Sığınmacıların belirli yerlerde yoğunlaşmalarından ve burada özellikle gençlerin gruplaşmalarından kaynaklanan hadiselerin önü alınmalıdır. Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonu ile başladığı Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma politikasını genişletmeli ve sığınmacıların bir kısmının buralara yerleştirilmesi istikametinde hızlı adımlar atmalıdır. Ülke sınırları içinde kalanların durumu da dikkatle ve Türkiye’nin demografisi de dikkate alınarak planlanmalıdır.

Yaşanan bütün sıkıntıların ve acıların bitmesini ve Suriyeli ve Iraklı kardeşlerimizin bir an önce huzur ve güvene kavuşmuş ülkelerine, yurtlarına dönmelerini temenni ederiz. O zamana kadar onları, bu toprakların genetiğine ve geleneğine uygun şekilde, sıkıntıları ve meseleleri aşarak misafir etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna duyurulur.


PAYLAŞ