Yer: Ankara

Tarih: 31.05.2014


Türk Gençliğine,
Milliyet fikrini milletle buluşturarak memlekette fikrî ve ilmî hareketliliğin ateşini yakan bir gençlik hareketi olarak ortaya çıkan Türk Ocakları, yarattığı heyecanla Türk milletini millî gaye etrafında birleştirmiş ve bu coğrafyada varlığını devam ettirme mücadelesinin karargâhı hâline gelmiştir. 
Devlet-i Aliyye’nin buhranlı yıllarında, Türk milletinin ruhundan ve Türk gençliğinin heyecanından doğan bu hareket, kısa zamanda ülkenin dört bir köşesine yayılıp şubeler açmış ve Anadolu coğrafyasında filizlenen yeni Türk Devleti’nin fikrî temellerini atarak kurucu dinamiği olmuştur. Anadolu Türklüğünün, Türk Ocaklı aydınların millî köklerinden aldığı ilhamla yaptıkları çağrıya cevap vererek kurduğu bu Devlet, çağımızda da yine Ocaklıların ilmî çabalarıyla Türk dünyasının birleştirici gücü hâline gelecektir. Bu medeniyet hamlesinin fikrî temellerini inşa edecek olan yine Türk Ocaklı gençlerdir. Geçmişte Anadolu Türklüğünü bir araya getiren Ocaklı irade, yeni yüzyılda dünya Türklüğünü bir araya getirecek atılımı gerçekleştirecektir. Anadolu’nun dört bir tarafındaki şubelerinden filizlenen Ocaklı gençlik, Türk dünyasının birliğinin ilmî harcını karacaktır. 
Bu devrin ihtiyaçlarını ve heyecanlarını temsil eden Ocaklı gençlik, bahsedilen bu gayenin tetikleyici gücü olacaktır. Bu gençlik, kendi mukaddeslerini muhafaza ederek çağın gerekliliklerine de karşılık verebilen yenilikçi bir anlayışı benimsemektedir. Gelenekli bir yenilikçiliği inşa edecek olan anlayış, Türk Ocakları’nın geçmişte yarattığı ruhu, hiç şüphesiz bugün de yaratacak ve Türk milletinin geleceğine yön verecektir. 
Türk Ocaklı gençler olarak; Türk milletine yabancı olmayan, Türk milletinde karşılığını bulan ve Türk milletinden yana olan bir milliyetçilik anlayışını, Türk milletiyle kucaklaştıracağız. Yukarıda belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde, Türk gençliğini Ocak çatısında toplanmaya ve bu hedefleri gerçekleştirmek üzere mesai harcamaya davet ediyoruz. Tıpkı Askerî Tıbbiyeli 190 gencin Türk Ocakları’nı kurma evresinde hazırladığı beyannamede belirttikleri gibi çağrımız, “Millet gayesi etrafında toplanacak ve bu gayeyi her türlü hislerin fevkinde tutacak” bütün Türk gençliğinedir.

Türk Ocakları Genel Merkez Gençlik Kolları


PAYLAŞ