Sayın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı,

Sayın Meclis Üyeleri,

23 Ağustos 2019 gününü, Kahramanmaraş ile Komünist Çin’in Yiwu şehri arasında Büyük Şehir Belediyesi nezdinde imzalanan “Kardeşlik Protokolü”, sadece şehrimiz halkı tarafından değil, bütün bir milletimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştır. Bu şaşkınlık, gerek yerel ve ulusal basına gerekse sosyal medyaya yansıyan tepkilerden açıkça anlaşılmaktadır.

Çünkü Komünist Çin’in, işgal ettiği 1949 yılından beri bütün bir Müslüman Doğu Türkistan Halkına uyguladığı kıyım, işkence ve maddi-manevi asimilasyon politikası dünyanın malumudur. Özellikle de son yıllarda, ihdas ettiği “Nazi türü” sözde “eğitim kampları”ndaki üç buçuk-dört milyonluk halka uyguladığı akıl almaz işkence ve zulümleri, bir şekilde oralara ulaşan vicdan sahibi uluslararası gazeteci ve gözlemciler ağlayarak anlatmaktadırlar.

Ailelere yönelik sinsice planlanmış zulümler ise, her Müslüman Türk’ün yüreğini sızlatmaktadır. Bütün bir dünya basınına yansıyan fotoğraflardan birinde biliyorsunuz, erkekleri kamplara gönderilmiş Uygur ailelerin evlerine, sözde “kardeş aile projesi gereği” yerleştirilen genç Çinli erkekler, genç ve mazlum Uygur hanımlarıyla “aynı battaniyenin altında” sırıtarak görüntü vermektedirler. Böyle bir “kardeşlik projesi”ni dünyaya yutturmaya çalışan Komünist Çin, şimdi de Müslüman Anadolu kentlerinde, gözüne kestirdiği stratejik önemdeki şehirlere, aynı “kardeşlik” kavramını kullanarak el atmış durumda ve ülkemizin ekonomik darboğazını fırsat bilerek “ticari işbirliklerini geliştirme” bahanesiyle “kardeş şehirler” ilan etme şampiyonluğuna soyunmakta.

Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri,

Böylesi tuzaklara hangi Müslüman Anadolu şehri düşüyorsa vahim bir hata işliyordur. Ama 12 Şubatları idrak etmiş, daha Millî Mücadele başlamadan 1920’de Ali Sezai Efendilerin, Arslan Beylerin liderliğinde bağrından çıkardığı Kuvayımilliye Hareketi ile boğazına geçirilmek istenen esaret zincirini kırmış, namusunu küffarın eline teslim etmemiş, o sayede tek “madalyalı şehir” unvanını kazanmış KAHRAMANMARAŞ, böylesi bir vahim hataya kurban olmaz, olamaz! Evet, işte bu saydığımız özellikleriyle KAHRAMANMARAŞ, “stratejik öneme sahip” bir şehirdir. Şöyle ki, Doğu Türkistan istiklal ve bağımsızlık mücadelesinde, kahraman şehrimizi örnek almaktadır. Çünkü şehrimiz; bütün imkânsızlıklara rağmen kendini kurtaran “tarihî, millî ve dinî duyarlıkları en yüksek” olan şehirlerimizden birsidir. Komünist Çin, Böylesi şehirlerin duyarlıklarını örseledikten sonra, gerisi kolay gelir, diye düşünmektedir.

Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri,

Kahramanmaraş’ın bu hatayı işlemesinin diğerlerinden farklı olarak ikinci bir vahim sebebi daha var: Urumçi Katliamı malum, dünyanın gözleri önünde işlenmiş; 5 Temmuz 2009 Urumçi Katliamı, bizim “kardeş şehir” olmaya yeltendiğimiz işte bu Yiwu şehrindeki olaylarla başlamıştı. 26 Haziran 2009 tarihinde ilk kıvılcım, Yiwu şehrindeki fabrikalarda çalışan Uygur asıllı Müslüman işçi kızlara, Çinli erkeklerce yapılan cinsel tacizlerle patlak vermişti. Ne var ki bu katliam, taciz olaylarına dayanamayıp protesto için sokağa dökülen 180.000 Urumçi halkının hunharca katledilmesiyle sonuçlandı. İşte Kahramanmaraş’ın Yiwu şehriyle kardeş olamayacağının katmerli diğer sebebi, budur. Bunları bilen Kahramanmaraşlıların hatırına şöyle bir teklif gelmekte: Çin’in aklında hile yoksa eğer, Maraş ile dini ve soyu bizden olmayan Yiwu şehrini değil de Müslüman Türk Urumçi’yi kardeş şehir ilan edelim; hem daha çok yakışır hem de 2009 olaylarından dolayı zımnen “özür dilenmiş” olur; var mı bu teklifi yapacak olan Belediyemiz yetkilileri!.. (Malum, Kur’an’ın Hucurat Suresi, 10. Ayet’inde “Müminler ancak kardeştirler…” denmektedir ve Peygamber’imizin de bu anlamda hadisleri vardır.)

Ya da bir başka projeyle, İsrail’in bir şehriyle Kahramanmaraş’ın kardeşliği gündeme gelse ne yaparız?..

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığınız açıklamada alınan karar savunulmuş ve bunun henüz bir “ön mutabakat” zaptından ibaret olduğu, “kardeş şehir” icraatının ancak “Meclis kararı” ve “Bakanlık izni” ile yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Bize ve inanıyoruz ki bütün Kahramanmaraş halkına göre, bu işin önü de arkası da tehlikelidir. Siyasette bazı yanlış bağlantı ve yönlendirmelerle önemli hatalar yapılır ve hep yapılmaktadır. Asıl mesele ve erdemli olan, hatalarda ısrar etmemek ve vakit varken halkın sağduyusuna itibar etmek... Aksi ise kamu vicdanında mahkûm olmak ve tarihe, hiç de hak etmediğimiz sıfatlarla geçmektir.

Bütün bunları, tarihî sorumluluğunuz gereği olarak dikkate almanız ve Komünist Çin’in Yiwu şehriyle kardeşlik ilanını Meclis gündemine almak şöyle dursun; ön mutabakat zaptını dahi yürürlükten kaldırmanız, iptal etmeniz dileğiyle; şehrimizde, duyarlı aydın kesimini en iyi şekilde temsil idealiyle hizmet veren Türk Ocakları Camiası olarak hayırlı hizmetlerinizde başarılar diler, saygılarımızı arz ederiz. 03.09.2019.

Türk Ocakları Kahramanmaraş Şubesi

Yönetim, Danışma, Gençlik Kurulu ve Hars Heyeti Adlarına

Av. Kemal YAVUZ (Şube Başkanı) – (0532 282 7254)-av.kemalyavuz@hotmail.com


PAYLAŞ