Beykoz Türk Ocağı 15 günde bir düzenlediği konferanslarına 27 Ocak Cumartesi günü Ocak konferans salonunda Orta Doğu konusunda akademik çalışmaları olan Şube Sekreteri Melih Perçin’in “Değişen Dünya Dengeleri ve Türkiye” konulu konferansla devam etti.

Perçin, tarihsel arka plan başlangıcı olarak Napolyon Savaşlarından sonra 1815 yılında yapılan Viyana Kongresinin etkilerini ve dünyaya şekil verme toplantısının sonuçlarını anlatarak başladı. Almanya ve İtalya’nın birliklerini tamamladıktan sonra dünya sömürge yarışının getirdiği kutuplaşmaya ve bloklaşmaya değindi.

Birinci ve İkinci dünya savaşların neden dünya savaşı olarak anıldığının sebepleri ve sonuçları anlatıldı. Bu savaşın sonunda  dünya liderliğinin İngiltere’den ABD ye geçtiğini ve dünyanın iki kutuplu bir dünya oluşunu, NATO ve Demir Perde ülkelerinin oluşumunu Berlin Duvarının yapılması hakkında bilgi verdi.

Soğuk Savaş dönemi, Yıldız Savaşları projeleri, Gorbaçov Dönemi, Berlin Duvarının yıkılması, SSCB nin dağılması, ABD’nin dünyada tek süper güç olarak kalması ve onun getirdiği sıkıntılar, NATO’nun yeni düşman tanımı, Küreselleşme çalışmaları ve ulus devletlerden çok uluslu şirketlerin yetkin olduğu devlet anlayışın dünyaya empoze edilmesi, medeniyetler çatışması makalesi ve etkisi, ABD’nin başını çektiği Yeni Dünya Düzeni anlayışı ve 11 Eylül Saldırıları konularına kısa kısa kısa değinildi.

Melih Perçin konuşmasına Türkiye ve Çevresi ana başlığı altında: 1979 İran Devrimi, İran Irak savaşı, 12 Eylül Askeri Darbesi, Birinci ve İkinci Körfez savaşı, Lübnan Mezhep Savaşları, Afganistan’dan başlayan ve Cebelitarık Boğazına kadar 22 ülkeyi yeniden şekillendirme projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi, Arap Baharı adlı proje Tunus, Cezayir, Libya,Mısır, Yemen, BAE, Irak, Suriye, İran Karışıklıkları ve Suriye İç Savaşına değindi.

Kuzey Irak referandumu, Sudi Arabistan, Katar, Yemen ve BAE gerginliği kısaca anlatıldıktan sonra; ABD’nin başlattığı Küreselleşme hareketlerine karşı ulus devletlerin sınırlarını koruma girişimleri, bunun sonucunda oluşan göç, terör, ekonomik krizler, yoksulluklara değinildi.

Küreselleşmenin başarısızlıkları sonucunca uluslararası terör ve uluslararası ekonomik krizler anlatıldı.

Dünyadaki silahlanma yarışı, Avrupa’daki bağımsızlık referandumları ve diğer bağımsızlık istekleri, dünya da çevremizde neler oluyor? Dünya otoriter ve totaliter bir devre gerimi dönüyor? Devletin her alanda öne çıktığı bir sisteme mi gidiliyor vb. düşüncelere kısaca değindi…

Melih Perçin  konferansının sonuna doğru Türkiye’ de ve dünyada, insanlar özgürlüklerinin kısıtlanması ile güvenli yaşayabilme tercihleri arasına sıkıştırılarak çoğulcu ve katılımcı yönetimlerden uzak adları değişik ama birbirine benzer yönetim anlayışlarına doğru meylettirildiğini iddia etti.

Son olarak ta    son yıllarda  Türkiye’yi idare eden siyasi iktidarlar çokta başarılı bir yönetme yapamadıklarını; kalkınmamızın ana temeli olacak sanayi ve elektronik hamleleri yapamadıkları gibi uygulanan yanlış politikalar yüzünden tarımı da bitirerek tarım ürünlerinin tamamına yakını ithal edildiği noktalara getirdiklerini söyledi….

Ülkemizin kalkınarak diğer dünya milletleriyle boy ölçüşebilmemiz için ülkemiz ihtiyaçları dikkate alınarak  mutlaka uzun vadeli plan programlar yaparak uygulama safhasına sokulmalıdır diyerek konuşmasını bitirdi.

Konuşmanın bitiminden sonra misafirlere çay ikramıyla  sonra soru cevap kısmına geçilmiştir. Sorular cevaplandıktan sonra konferans Şube başkanı Mehmet Arslan katılımcılara teşekkür ederek konferansı sonlandırddı.


PAYLAŞ