Duyurular
Tümü
Tarihte Bugün

Türk Ocakları Çankaya Şubesi 2019 dönemi faaliyetleri kapsamında “Dünya Sistemi Perspektifinden, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” ele alındı. Akademik Çalışma Grubu ve şube üyelerinin katılımıyla 12 Nisan 2019 günü saat 19.00’da Türk Ocakları Genel Merkez binasında düzenlenen programın konuşmacısı, Avukat, Mustafa Nazif Yıldız’dı. 
Yıldız, Osmanlı Devleti’nin merkez ülke konumundan nasıl çevre ülke konumuna gerilediğini kronolojik olarak bir dizi olaylar örgüsü eşliğinde ele aldı. Osmanlı tarih yazımında yerleşmiş batı-merkezli anlayışlara bir alternatif olarak görülen Immanuel Wallerstein’ın Dünya Sistemleri Teorisi’nin Osmanlı tarihine uygulanışından bahsedildi. 
Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki siyasal ve anayasal gelişmelerin incelenmesinin ardından 1961 ve 1982 anayasaları ekseninde yasama ve yürütme kuvvetlerinin teşekkül ettirilmesine odaklanılarak ekonomik sistemin dönüşürken yönetim sistemini de kendi ihtiyaçları çerçevesinde değiştirdiğinden, bu kapsamda güçlü bir icra kuvveti eğiliminin de oluştuğundan söz edildi. Türkiye’nin batılılaşma yolunda yüzünü Fransa modelinden Amerika Birleşik Devletleri modeline çevirdiği ve bunun bir neticesi olarak yürütme kuvvetini güçlendirecek anayasal gelişmeleri eyleme geçirdiği üzerinde duruldu. 
Sunumun son kısmında Dünya’da ekonomik gelişmişlik bakımından baz alınabilecek G-20 ülkelerinin yönetim sistemleri ile bu ülkeler arasından Meksika’nın yönetim sistemi Türkiye ile karşılaştırmalı olarak ele alındı. 
Program, katılımcıların sorularına verilen cevaplar ve ikramlarla sona erdi.


PAYLAŞ