Türk Ocakları Çankaya Şubesi’nin 2017 dönemi faaliyetleri kapsamında yılın son programı, Akademik Çalışma Grubu'nun da katılımıyla 29 Aralık 2017 günü saat 19.00’da Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.

Türk Ocakları Genel Merkezi binasında gerçekleşen programa konuşmacı olarak katılan Enerji Uzmanı M. Çağrı Peker “Son Yetmiş Yılda Dünya Ekonomisi ve Türkiye” konulu sunumu ile Ocaklılara hitap etti.

Programda, öncelikle 2. Dünya savaşından bu yana dünya ekonomisindeki akımlar değerlendirildi. Keynesyen akımlarla şekillenen 1950’lerden 1980’lere kadar Ortadoğu kaynaklı iki petrol krizi yaşandı. 1980’lere gelindiğinde Thatcher ve Reagan ile başlayan yeni sağ ile devletlerin ekonomideki paylarının küçültüldüğü liberal politikalar devredeydi. Bu dönemde Güney Kore’nin başını çektiği Asya Kaplanları kalkınırken dünya S.S.C.B.’nin çöküşüne tanıklık etti. Liberal politikalar ve sıcak paranın çekilmesi 1997’de Asya Finansal Krizini doğurdu. Sonrasında Neo-liberal politikalar ve Yeni Kalkınmacı modeller dünya ekonomilerine yön verdi. Öte yandan Çin’in ucuz iş gücü ve doğru ekonomik modellerle yükselişi ve dünya talebine yön verir hale gelmesi dünyayı tek kutuplu olmaktan çıkardı. Aynı zamanda çok uluslu şirketler ve sivil toplum kuruluşları da dünya ekonomisinde söz sahibi olmaya başladı.

Dünya ekonomisinde %1’den daha az paya sahip olan Türkiye’nin son dönem ekonomik gelişimi ele alındı. Zayıflıklar olarak dış borç stoğu, hane halkı borçlanması, para birimindeki değer kaybı dikkat çekmektedir. Ancak jeopolitik konum, potansiyeli yüksek olan nüfus ve yüksek ruh ile bütün sorunlar çözülerek dünyada süper güç haline gelme potansiyelinin fazla olduğu vurgulandı. Önümüzdeki dönemde sanayileşme, gelir eşitsizliğinin azaltılması, tasarruf ve girişimciliğin teşvik edilmesi, ani ve fazla miktarda sıcak para çıkışlarını önleyici düzenlemelerin yapılması, yerel ekonomilerin güçlendirilmesi , bebek sanayi benzeri modellerin uygulanması ve bilgi teknolojilerine yatırım yapılmasının önemi vurgulanmıştır.

Program katılımcıların sorularına verilen cevaplar ve ikram ile sona erdi.

 


PAYLAŞ