Türk Ocakları Dinar Şubesi 1 Şubat 2018 Perşembe günü akşamı “OcakBaşı Sohbet Toplantısı”nda Doğu Cephemizin Muzaffer Kumandanı, Kazım Karabekir Paşa ile Dinarlı Âşık Ali Taş'ı andı.

Kazım Karabekir Paşa’nın ölümünün 70. yılı; Dinarlı Âşık Ali Taş’ın ölümünün 27 yılı sebebiyle düzenlenen “Anma Programı” saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı.

İlk önce Türk Ocakları Dinar Şube başkanı Raif Öztürk, “Askeri yönü, kişiliği, fikri ve sosyal yapısıyla Kazım Karabekir Paşa” başlıklı bir sunum yaptı. Her cephede izi, kurtuluş savaşı ve cumhuriyetin kuruluşunda emeği bulunan Kazım Karabekir Paşa’yı pek çok yönü ile tanıtan Öztürk, özetle şunları söyledi.

“Kazım Karabekir Paşa, ciddi, çalışkan, dürüst, bilgili, cesur, kesin karar sahibi, üstün ahlaklı bir askerdir. Gerek kurmay görevlerinde, gerekse komuta ettiği birliklerde astlarının ve üstlerinin güvenini kazanmış; onları evlatları, kardeşleri gibi sevmiş, bir aile büyüğü gibi sevilmiştir.

Kazım Karabekir Paşa, büyük bir vatan ve milletperverdir. Babası Oğuzların Avşar boyuna mensup olan Kazım Karabekir; vatan ve millet söz konusu olunca; gözünü budaktan esirgemez, hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz. Nitekim ülkemizin en kritik döneminde; Türk milletinin bağımsızlık davasına ve davayı organize etmek üzere Erzurum’a gelen Mustafa Kemal Paşa’ya, mevki, makam ve hayatını hiçe sayarak gösterdiği bağlılık takdire şayandır. Bu bağlılık ve fedakârlık, ülkemizin mukadderatında çok önemli olmuş ve Kurtuluş Savaşı’nın başarılmasını sağlamıştır.

Kazım Karabekir Paşa’nın meziyeti sadece başarılı bir asker olmasından ibaret değildir. Onun çoğumuzun bilmediği çok önemli fikri ve sosyal özellikleri vardır.

Öncelikle Kazım Karabekir Paşa, tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi çok okuyan ve yazan entelektüel, öz değerlerine sadık çağdaş bir aydındır. Cephelerde bile kitabı elinden bırakmayan ender komutanlardandır.

Yine onun önemli sosyal özelliğinden birisi de sanata düşkün olmasıdır. Şiir yazar, tiyatro, yabancı dilden çeviriler yapar, resim yapar. Müzikle ilgilidir, keman ve kanun çalar. Marşlar yazar, santraç oynar. En çok sevdiği dersler Matematik, Edebiyat ve tarih dersidir. Kazım Karabekir Paşa, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Bulgarca, Kürtçe… gibi dilleri konuşabilen bir şahsiyettir.

Paşanın fikri yönünün önemli bir yanı doğu illerinde eğitime verdiği önem ve katkıdır. O bu konuda bir planlayıcı ve uygulayıcıdır. Doğu illerimizde pek çok okul yaptırmış ve eğitim ve öğretime önem verilmesi gerektiğini anlatmıştır. Ayrıca savaş sebebiyle; hem Türk, hem Kürt, hem de Ermeni çocuklarından kimsesiz kalanlarla yakından ilgilenmiş, onlar için okullar, barınmaları için de yurtlar yaptırmıştır. Milliyetine bakmadan 4000 erkek, 2000 kız çocuğunu sefaletten kurtaran paşa onların eğitimleriyle de bizzat yakından ilgilenmiştir.

Kazım Karabekir Paşa’da okumaya ve bilhassa tarihe çok önem vermiştir. Yeni yetişen çocuklara tarih şuuru verilmesini arzulamıştır. Çünkü o milli tarih şuurunun bir hafıza işi olduğuna inanmaktadır. Onun tarihçi kişiliği yazdığı eselerde kendisini göstermektedir. Biri diğerinden kıymetli olan 50’den fazla esere imza atmış olan Kazım Karabekir Paşa, Kurtuluştan Kuruluşa, Kuruluştan kalkınmaya; Kürt ve Ermeni Meselesinden eğitime kadar her sahada milli tarih şuuruyla düşünmüş ve çözümler üretmiş, tekliflerde bulunmuştur. Kürt Meselesi, Ermeni Dosyası, İstiklal harbine Nasıl Girdik…. İsimli kitapları tarih şuuru ile yazılmış eserlerdir.

Kazım Karabekir Paşa’nın en önemli fikri ve şahsiyet yapısından biri de; bağımsızlığa verdiği önemdir. O da yaşamak için hür ve bağımsız olmayı şart sayanlardandır. Osmanlının son zamanlardaki durumu kendisini çok üzmekte, kurtuluş için kafa yormaktadır. Paşa, 1918 yılında Büyükçekmece açıklarında İstanbul’u işgal eden İngiliz ve Fransız gemilerini görünce çok üzülür. O gün kendi kendine; “Tek dağ başı mezar oluncaya kadar düşmanla mücadele etmeyi ve istiklalimizi kazanmaya söz verir.”

Kazım Karabekir Mustafa Kemal Atatürk’ünde tavsiyelerini aldıktan sonra, 12 Nisan 1919 günü İstanbul’dan Erzurum’a gitmek üzere Gülcemal adlı yolcu gemisiyle Trabzon’a doğru yol alır.  Trabzon’da 19 Mayıs 1919 günü Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti, ileri gelenlerle görüşür. Sonra Erzurum’a hareket eder.

Erzurum’da 15.Kolordu komutanı olarak Mustafa Kemal Atatürk’e destek verir. Sivas, Erzurum Kongrelerine katkı sağlar. Atatürk’ün istifasından sonra da bütün kolordusuyla emrinde olduğunu söyleyerek Kurtuluş Savaşına destek verir.

Bu sunumdan sonra şair Rıfat Yiğit Karabekir Paşa için yazdığı şiiri okudu.

Programın ikinci bölümünde Dinarlı şairler, Hasan Alpars, Refik Kaplan, Abdurrahman Ertürk, Raif Öztürk,   Dinarlı Âşık Ali Taş’ın şiirlerinden örnekler sundu. Şair Hasan Alpars Âşık Ali Taşı tanıtan bir konuşma yaptı. Daha sonra Dinarlı Ozan Celal Mercan (Ozan Kul Mercan) Âşık Ali Taşın Türkiye’m ve Şu Dinar’ın hanları türkülerini okudu.

Program Ozan Kul Mercan’ın yeni bestelediği türkülerinden sunduğu örneklerle devam etti. Program Dinarlı şair Abdurrahman Ertürk’ün Kahraman Türk Ordusu için yazdığı şiirini okunmasından sonra son buldu.

 

 


PAYLAŞ