Türk Ocakları Elazığ Şubesinde gerçekleştirilen eğitim akademisinin 5. haftasında Mâtürîdîlik ve Türk Müslümanlığı konusunda Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bağlıoğlu konuşmacı oldu. Bağlıoğlu eski Türk dinî ve geleneklerinde farklı inançlara saygı ve hoşgörüyü benimseyen bir din anlayışının varlığı bilindiğinden bahsetti. Maturîdî de, gündelik politikadan uzak, akıl ve vahye dayalı olarak sistemini kurmuş dinî anlayışını şekillendirdiğini söyledi. Şüphesiz o bunu yaparken yaşadığı çevreden ve eski Türk kültürü ve ananesinden etkilenmiştir. Bu çerçevede gelenekten gelen diğer inançlara saygı ve hoşgörü anlayışı onun farklı inançlara ve mezheplere karşı tavrında tezahür ettiğini, bu tavır kendisinden sonra Hanefî/Maturîdî oluşumda ve sosyologların “Türk Müslümanlığı” nitelendirmeyle kastedilen din anlayışında devam ettiğini belirtti.


PAYLAŞ