29 Nisan 2017 günü Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Sayın Prof. Dr. Sönmez Kutlu, Erzurum Türk Ocağı'nda "Mâtürîdî Düşünce Sisteminde Sabiteler ve Değişkenler" konulu bir konferans verdi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir dinleyici topluluğuna hitap eden Kutlu, önce Mâtürîdî'nin hayatı ve yaşadığı çevre hakkında bilgiler aktardı. Peygamberin vefatından sonra tecrübi hayatta ortaya çıkan sorunlara şiddet, karizmatik lider, nakil gibi farklı çözüm yolları önerildiğini belirten  hatip, "düşünmek ibadetttir" diyen Mâtürîdî'nin sorunlara akıl yoluyla çözüm bulmayı önerdiğini vurguladı.  Mâtürîdî'nin "tevhid","ahlak", "ubudiyet"i sabiteler/değişmezler olarak kabul ettiğini buna karşılık tecrübi hayatın, yaşanan çağın getirdiği yeni durumlarla ilgili şer'i hükümlerin değişken olabileceğini belirten Prof. Dr. Kutlu, cihanşumül/evrensel olan İslam'ın başka türlü bu iddiasını gerçekleştirme imkanı bulunmadığını belirtti. Konferans sonunda Prof. Dr. Kutlu'ya Ocak Başkanı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. 


PAYLAŞ