TÜRK OCAKLARI ERZURUM ŞUBESİNDEN TÜRK OCAKLARININ  104 . KURULUŞ YILDÖNÜMÜ BASIN AÇIKLAMASI:

            Türk Ocaklarının 104 yıl önce 190 Tıbbiyeli Türk evladının dönemin Türk aydınlarına yazdığı bir mektup üzerine 25 Mart 1912’de kurulduğunu hatırlatan Işık açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

            Türk milletinin her alanda terakkisi için çalışmak ve asla siyasetle uğraşmamak ilkeleriyle kurulan Türk Ocakları, 104 yıldır aynı ilke ve ülküye bağlılığını sürdürmektedir.

          Kurulduğu günden beri sadece bir dernek değil aynı zamanda bir mektep olmayı başaran Türk Ocakları, maşeri vicdanda derin heyecanlar uyandırmış; karanlık günlerden geçtiğimiz 20. Asrın başlarında gençlerin, aydınların ve giderek bütün milletin ümit kaynağı olmuştur. Türk Ocaklılar adanmışlık ruhuyla ve Turan Türküleri söyleyerek başta Çanakkale olmak üzere 1. Cihan Harbinin bütün cephelerinde milletin var olması, vatanın kurtulması için canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir. Nitekim Türk Ocaklarının kuruluşuna vesile olan 190 Tıbbıyelinin tamamı Çanakkale’de şehit olmuşlardır.

        Mütareke sonrasında da, Türk Ocaklarının tutuşturduğu bağımsızlık meşalesi Anadolu’da dalga dalga yayılmış, bu direniş hareketleri Milli Mücadelenin temelini oluşturmuştur. İstiklal Harbinin iskeletini Türk Ocakları oluşturmuştur dense yeridir.

          Türk Ocakları kurtuluştan sonra, ülkenin dört bir yanında teşkilatlanarak bir yandan fikri aydınlanmayı temin ederken diğer yandan milletin terakkisi yolunda cehalete karşı savaş başlatmıştır. Bu dönemde Türk Milletinin ilmen, fennen kalkınması için çalışan Türk Ocakları aynı zamanda kültür ve sanat alanında da önemli gelişmelere imza atmış, Ocaklardan birçok ünlü şair, yazar, sanatkâr yetişmiştir.   

          Ziya Gökalp’ten Mehmet Emin’e, Hamdullah Suphi’den Yusuf Akçura’ya, Osman Turan’dan Nevzat Kösoğlu’na birçok tanınmış Türk aydınını bağrında barındırmış olan Türk Ocaklarının temsil ettiği Türk Milliyetçiliği, ötekisi olmayan kapsayıcı, bütünleştirici bir milliyetçiliktir. Türk Ocaklarının bir tek ötekisi vardır, o da devleti yıkmak, milleti bölmek isteyenlerdir.

        Türk Ocaklılar bugün de asla siyasetle ilgili olmamak üzere ülke ve millet meselelerini bir aydın sorumluluğuyla ve isabetle teşhis ve tesbit etmekte, çözüm yolları önermektedir. Milletçe yaşadıklarımız Türk Ocaklıların bu tesbitlerini doğrulamakta,  çözüm önerilerinin haklılığı ortaya koymaktadır.

        Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ifadesiyle Türk Ocaklılar, Türk’ün gören gözü, duyan kulağı, uyanık vicdanıdır.

        Türk Ocakları Erzurum Şubesi olarak Türk Ocaklarının 104. Kuruluş yıldönümünü kutlarken Türk milletine hizmet yolunda nice başarılı çalışmalar diliyor, ebediyete intikal etmiş Türk Ocaklıları rahmet ve minnetle anıyoruz. 


PAYLAŞ