BİR BİLİM KADINI RUSLAŞMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ SİBİR TÜRKLERİNİ ANLATTI

Eskişehir Türk Ocağı ile Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin davetiyle Eskişehir’e gelen eski milletvekili ve bugün Tataristan’ın Muhalif Lideri Dr. Fevziye Bayramova  “Rus Zulümden Türkiye’ye Sığınan Sibirya Türkleri” başlıklı konuşmasına; bir milliyetçi olarak 1990’lı yıllarda Türkiye’ye geldiğini ve burada kendisini Alparslan Türkeş, Turan Yazgan gibi kişilerin karşıladığını ifade ederek başladı. O yıllarda bir siyasetçi, bir parlamenter olarak Türkiye’ye geldiğini şimdi ise tarih alanında doktorasını yapmış bir bilim insanı olarak konuştuğunu söyleyen Dr. Bayramova, yazdığı elliye yakın kitabının olduğunu; ancak Sibir Türklerini anlatan “Hicret” adlı eserinin farklı yönleriyle öne çıktığını belirtti. Zira Türk Dünyasının çeşitli yerlerinde olduğu gibi Sibir Türklerinin tarihini Rusların yazdığını ve bu tarihin yanlı bir yaklaşımla kaleme alındığını dile getiren Dr. Bayramova, konuşmasının başında Türk Dünyasının tarihini bir bütün halinde ele alarak geniş bir çerçeve çizdi. Türk-Tatar Tarihi büyük ve geniştir diyen Dr. Bayramova, coğrafi olarak genişliğini, yıllara yaptığı atıflarla büyüklüğünü ifade etti.

Verdiği örneklerle beş asır Rus esareti altında; dilini, dinini, milliyetini unutmayan Türk-Tatarlarının içlerinde istiklale dair her zaman bir umut yaşattığını vurgulayan Dr. Bayramova konuşmasına “Hicret” adlı kitabında anlattığı Sibir Türklerinin Türkiye’ye göçünden bahsetti. Üç bölümden oluşan kitabında ilk bölümde acı sahnelerle hicreti anlatan Fevziye Hanım, Karadeniz’de evlatlarını kefenleyerek suya bırakan anne-babaların teknenin ardından gelen çocuklarının cesetlerini acı bir dille aktardı. Osmanlı Devleti’ne sığınan Sibir Türklerinin Hıristiyanlaşmamak için bu zorlu yola düştüklerinden ve II. Abdülhamid’in gelenleri hoş karşılayarak ihsanda bulunduğundan söz etti. Talepleri üzerine Osmanlı Devleti’nin Konya-Böğrüdelik’e iskân ettiği Sibir Türkleri, Balkan Savaşlarında ve Cihan Harbi’nde gönüllü olarak cephelere koştuğunu söyleyen Dr. Bayramova, Böğrüdelikli Sibirya Türklerinin Çanakkale’de şehit verdiğini, köyüne gazi olarak dönen Sibir Türklerinin olduğunu belirtti.

Türk İstiklal Harbi’nde de vatanın savunulmasında görev alan Sibir Türkleri, Mustafa Kemal Paşa’nın yanında muharebelere katıldığını vurgulayan Dr. Bayramova, Sibir Türklerinin önde gelenlerinden Mehmet Akif Ersoy’un da arkadaşı Abdürreşid İbrahim’den söz etmiş; Japonya’da İslamiyet için çalıştığını ifade etti.

DR. FEVZİYE BAYRAMOVA: “RUSYA’NIN OMURGASI TÜRKLERDİR”

Bugün halen Rusya’nın omurgası mesabesinde olan Kazan, Kırım gibi Altınorda mirasçıları olmak üzere Türk-Tatar Dünyasının millî bir ruhla hareket ederse Türk Dünyasının yükselişe geçeceğini vurguladı. Rusya’daki aydınların, işadamlarının, siyasetçilerin azımsanmayacak kadarının Türk-Tatar kökenli olduğunu belirten Dr. Bayramova bu durumun Rusya’nın bel kemiğini teşkil ettiğini söyledi. Hayatta kalmasını sağlayan Türk-Tatar kökenlileri kendisine bağlı tutma zorunluluğunun farkında oluşunu Rusya’nın bin bir hile ve desiseye başvurduğunu dile getirdi. Türkçeyi yasaklayan, Türk kökenli öğretmenleri okullardan uzaklaştıran Rusya’nın Türklük ve İslamiyet’in varlığına karşı çeşitli hamlelerde bulunduğunu söyledi. Millî hislerle hareket eden herkesin bu türlü baskı ve zorlamaları bertaraf edeceğini ilave etti. Nihai olarak, bu mücadelenin esir Türk yurtlarının özgürlüğüne, refahına birer hizmet hüviyetinde olduğu ifadeleri arasında yer aldı.


PAYLAŞ