19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!

Ulu Önder Atatürk’ün Türk Milleti’nin istiklal mücadelesini bir araya getirmek, istikamet vermek üzere Samsun’a ayak bastığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihinden tam 100 yıl geçmiştir.

19 Mayıs 1919 tarihi Atatürk’ün Büyük Nutku’nun başlangıcını teşkil etmektedir. Hâlbuki Mustafa Kemal Paşa’nın henüz Yıldırım Orduları Grup Kumandanı iken millî direniş çareleri aradığı, İstanbul’a intikal ettiği günden itibaren millî mücadelenin istikametini belirlemek için çalıştığı bilinmektedir. O, Anadolu’da yükselen güç ve morali görmüş, Millî Mücadele’nin tek çatı halinde, ortak amaca yönlendirilmesini sağlamıştır. İstanbul’da bulunduğu sırada kurtuluş çareleri arayanlarla bir araya gelmiş, Mütareke Dönemi’nin İstanbul’unu iyi tahlil etmiştir. O devirdeki kurtuluş çareleri üç ana eksende toplanmıştı: Ya İngiliz himayesi kabul edilmeli, ya Amerikan mandaterliği istenmeli veyahut da bölgesel kurtuluş için çalışılmalı.

Bütün bunların nihai kurtuluş olmadığını gören, Türk Milletinin gücüne ve moraline yürekten inan Mustafa Kemal Paşa, tam bağımsızlık için parolayı ortaya koymuştur: “Ya İstiklal, Ya Ölüm”.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinden bir gün sonra “Bandırma” adlı vapurla İstanbul’dan hareket eden Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919 sabahı Samsun’a ayak basmıştır. Herkesçe bilindiği üzere buraya “Dokuzuncu Ordu Müfettişi” unvanıyla, resmi bir vazifeyle gelmiştir. İngilizlerin baskıları sonucu belirlenen bu resmî görevin gereği olarak, Karadeniz’de asayişin sağlanması adına Pontus Rumlarının rahatı sağlanacak; Türklerin millî faaliyetleri engellenecek, toplantı yapmalarına izin verilmeyecek, ellerindeki silahlar alınacaktı.

Samsun’a ayak bastığı andan itibaren görev bölgesindeki durumu değerlendiren Mustafa Kemal Paşa, asayişi bozanların Türkler değil Rumlar olduğunu açıkça İstanbul’a bildirmiştir. Daha önce İstanbul’da anlaştığı, bu yüzden Anadolu’da 15’nci ve 20’nci Kolordu Kumandanlıklarını üstlenen, Kazım Karabekir Paşa ile Ali Fuat Paşa’yla irtibata geçen Mustafa Kemal Paşa, Samsun’da fazla durmamıştır. Samsun’un İngiliz kontrolünde olması dolayısıyla millî uyanış ve direnişe dair çalışmalarını sürdürmek için Anadolu içlerine hareket etmiş, Havza ve Amasya’da yürüttüğü çalışmalarla, İstanbul hükümetinin işgaller karşısındaki tutumunu açıkça eleştirmiş, milletin azim ve kararıyla kurtuluşa ermenin mümkün olduğu ifade etmiştir.

19 Mayıs, Türk Milletinin ruh gücü ve morali sayesinde yeniden harekete geçmede önemli bir atılım noktası olmuştur. 1936 yılında “Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs, 1937 yılında “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak belirlenmiştir. Zira Yeni Türkiye’nin bedenen ve ruhen idealize ettiği yeni insan görüntüsünde, “güzel, hareketli, canlı, uyanık, dürüst, mert” olma gibi özellikler ortaya çıkmış; bu özelliklerin Türk Gençliği’nde olması düşüncesi gençliğe hediye edilen bu bayramın önemini daha da arttırmıştır. Önemine binaen 1930’lu yıllarda millî bayram ilan edilen 19 Mayıs, 1981 yılından itibaren de “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

Bayramımız kutlu olsun!


PAYLAŞ