Redd-i İlhak Beyannamesinin ve Millî Mücadele’nin İlk Ateşi Maşatlık Mitinginin 100. Seneidevriyesi Kutlu Olsun!

 

İLK ÇINGI

Bugün Millî Mücadele’nin ilk ateşinin yakıldığı, Yunanlıların İzmir’e çıkarma yapmasından bir gün önce Türk Ocaklıların 14 Mayıs 1919  Redd-i İlhak Beyannamesini yayınlamalarının ve İzmir Maşatlık’ta bu haksız işgali reddeden büyük mitingi tertiplemelerinin 100.  yıldönümüdür. Bu tarihi beyanname ve miting Millî Mücadele’nin ilk çıngısıdır. İzmir’de yakılan bu çoban ateşleri, daha sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde birleşerek Millî Mücadele haline dönüşmüştür.

İtilaf Devletlerinin Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından haksız, hukuksuz işgalleri; Türklüğü ortadan kaldırmaya yönelik kanlı faaliyetleri; yerli Rum ve Ermenilerin her türlü taşkınlığı karşısında, vakur bir şekilde “Biz varız ve buradayız” sedasıyla harekete geçen Türk Ocakları, İzmir’in Yunanistan’a ilhakını engellemeye yönelik çalışmalar yapmıştır.

Bundan 100 yıl önce başlayan Millî Mücadele’nin gereğinin o günlerde tüm yurtta doğru olarak anlaşılması, millî uyanışın ve direnişin ivme kazanmasında Türk Ocaklıların makam ve menfaat kaygısından uzak çalışmaları ve fedakârlıkları etkili olmuştur. Türk Ocakları, başta İzmir’de olmak üzere tüm yurtta yok sayılmaya çalışılan Türk varlığını mitingler ve yayınlarla cihana haykırmış, bünyesinde faaliyet gösteren millî teşekküllerle millî uyanış ve direnişin hareket merkezi olmuştur. Türk Ocaklılar, İzmir’in Yunanistan’a ilhakına karşı halkın aydınlatılması gayesiyle tarihte “Redd-i İlhak Mitingi” olarak geçen “ilk çıngı” Maşatlık Mitingini tertiplemiştir. “Redd-i İlhak Beyannamesi” olarak bilinen mitinge davet ve ikaz belgesi Türk Ocağı’nda hazırlanmış, Türklüğe gönül vermiş kişilerin matbaasında basılmıştır.

Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu’nun her köşesinde başlayan millî direnişin, Mareşal Fevzi Çakmak’ın ifadesiyle “pırıl pırıl çoban ateş(ler)i”nin, ilk çıngısı Türk Ocaklılar sayesinde parlamıştır.


PAYLAŞ