“DÜNYA DİGİTAL DÖNÜŞÜM ÇAĞINI YAŞIYOR”

Eskişehir Türk Ocağı Perşembe Sohbetleri, 09 Ocak 2020 tarihli programının konuğu, “Geleceğin Meslekleri ve Teknolojileri” başlıklı konuşması ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Osman Nuri Çelik oldu. İlgi ile takip edilen konuşmasında Çelik, özetle aşağıdaki konulara değindi:

Geçmişten günümüze meslek değişimleri ve gelecekte bu mesleklerin nasıl evrileceği, yeni oluşacak meslek grupları ve oluşumları destekleyecek olan teknolojik gelişmeler ülkemizde ve dünyada dikkatle üzerinde durulan konulardır.

Tarım devriminden, sanayi devrimine ardından bilişim ve şimdilerde de akıllı sistemlere doğru kayan teknolojik gelişmelere ne ölçüde aşinayız ve bu konuda gençleri nasıl yönlendiriyor ve yetiştiriyoruz? Soruları akademik kurumlar ve sanayi teşekküllerimizin ortaklaşa hamlelerine zemin oluşturmaktadır.

Dünya Ekonomik Forumu ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün mesleklerin geleceğine dair yaptığı araştırmalara göre dijital dönüşüm çağı sonucunda çalışma hayatı yeni iş kodları ile var olmaya devam edecektir. Bu süreçte beşeri sermayenin sahip olduğu yetkinliklerin piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle uyumlu olarak dönüşmesi, kalkınma ve büyümenin kilit noktasıdır. Beşeri sermayemizi çağın gereklerine ve zamanın ruhuna uyumlu şekilde yetiştirmek ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve vizyon hedeflerine ulaşması açısından son derece belirleyicidir.

YEŞİL ENERJİ MÜHENDİSİ, İKLİM ANALİSTİ VE ATIK YÖNETİCİSİ GİBİ MESLEKLER TARIM, İNŞAAT, ENERJİ VE BELEDİYE HİZMETLERİ ALANINDA YERLERİNİ ALMAKTADIR. Bunun yanı sıra sağlık, savunma, haberleşme ve tekstil gibi hızla gelişen birçok sektörün artan ihtiyaçları, “üstün performanslı ve nanofonksiyonel” özelliklere sahip malzemelerin geliştirilmesini ve bu konuları çalışan meslek dallarını zorunlu hale getirmiştir

Dinleyicilerin soruları ve ardından şube başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal’ın şükran beratı ve hediye takdimi ile program sona erdi.


PAYLAŞ