Millî Mefkûre Mektebi’miz (Türk Ocağı Akademisi) eğitimine üç farklı hocamızın, üç ayrı sınıfta yaptıkları konuşma ile devam etti. Marmara Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Çağrı KOCAKAPLAN hocamız başlangıç sınıfında “İktisadi Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi‘’ konusunda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ethem Atay hocamız gelişme sınıfında “Türk Hukuk Metinleri’’ konusunda, Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Mehmet Topal hocamız da ihtisas sınıfında ‘’Osmanlı Dönemi Türkçesi’’ dersini verdiler. Millî Mefkûre Mektebi başarı ile yoluna devam ediyor.


PAYLAŞ