Tarihte Bugün
  • 22.05.1955 Nene Hatun’un Vefatı

Eskişehir Türk Ocağı eğitim, kültür ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında aşağıdaki sohbet ve konferansları gerçekleştirmiştir: 

PERŞEMBE SOHBETLERİ

20 Nisan 2017 “Topkapı Sarayı’nda Gezinti”

                        Uzman Abdullah Z. Akkuş (Topkapı Sarayı)

27 Nisan 2017 “Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikaları”

                        Prof. Dr. Cemalettin Şahin (Marmara Üni. Fen Edeb. Fak. Coğrafya Böl.)

4 Mayıs 2017 “31 Mart Ayaklanması’ndan 15 Temmuz’a”

                        Prof.Dr. Kemalettin Kuzucu (Marmara Üni. Fen Edeb. Fak. Tarih Böl.)

11 Mayıs 2017 “Deniz Kirliliği ve Etkileri”

                        Prof. Dr. Bahattin Yalçın (Marmara Üni Fen Edeb. Fak. Kimya Böl.)

18 Mayıs 2017 “Dünden Bugüne Buğdayın Macerası”

                        Prof. Dr. Fahri Altay (Bilecik Şeyh Edebali Üni. Emekli Dekan)

25 Mayıs 2017 “Gün Sazak: Bir Şehidin Yolculuğu”

                        Himmet Kayhan – Yazar

 

RAMAZAN KONFERANSLARI

I-Ramazan’a Girerken – Prof.Dr.Mustafa Çağrıcı (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak.Öğretim Üyesi) – 28 Mayıs 2017 Pazar

II- İnsanın Anlam Arayışı ve Oruç İbadeti – Prof.Dr.Ahmet Cahit Haksever (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) - 4 Haziran 2017 Pazar

III- Din ve Ahlâk Anlayışımız – Prof.Dr.İbrahim Maraş (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)  – 11 Haziran 2017 Pazar

IV. Hz. Muhammed Gerçeği İle Yüzleşme Girişimleri - Prof.Dr. Seyfettin Erşahin – 18 Haziran 2017 Pazar


PAYLAŞ