Eskişehir Türk Ocağının geleneksel olarak düzenlediği "Perşembe Sohbetleri"nde bu hafta Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü TORUN, "Geçmişten Günümüze Sağlık ve Müzik" konulu konferans verdi. Prof. Dr. TORUN'un konuşması kısaca şöyle gerçekleşti, "Dünyada en geniş kabul gören tanımı ile müzik terapi; hastanın sağlık ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılan müzik aracılıklı uygulamaların -geçerli eğitimlerini tamamlamış ve yasal olarak uygulama yapma yetkisi verilmiş bir müzik terapisti tarafından- terapötik bir ilişki içinde klinik ve kanıta dayalı olarak kullanılmasıdır. Müzik terapi; çeşitli nedenlerle bozulmuş, kaybedilmiş ya da yeterince gelişmemiş olan işlev ve becerileri, müzik aracılığı ile geliştirmeye, kazandırmaya ve  dönük bilimsel bir terapi ve rehabilitasyon yaklaşımıdır.

Müziğin sağlık üzerindeki olumlu etkileri binlerce yıl önce fark edilmiş ve dünya üzerindeki hemen her toplumda müziğin sağlık amaçlı kullanımına yer verilmiştir. Orta Asyadan başlayarak Anadolu’da ve Türk-Osmanlı kültüründe rastladığımız sağlık uygulamaları arasında müzikle tedavi, önemli bir konum edinmiş ve topraklarımızda kurumsallaşmıştır. Bergama Asklepionu’ndan, Sultan II. Bayezid Külliyesi Darüşşifası’na kadar Anadolu Tıbbında yaygın olarak kullanılan müzikle tedavi geçmiş sağlık uygulamalarımızda müziğe verdiğimiz önemin en canlı örnekleridir. Köklü geçmişimizin sağladığı bu değerli tecrübeyi bilimsel yöntemlerle incelemek, güncellemek ve günümüz dünyasının bilimsel müzik terapi uygulamaları arasında evrensel kabul gören kanıta dayalı temel metodolojik yaklaşımlarına uygun şekilde geliştirmek gerekmektedir. Bu vizyonla, Anadolu Üniversitesi TÜDAM Nörokreatif Müzik Terapi Araştırma Birimimizde araştırmalarımız devam etmekte ve bilim dünyasında hak ettiği ilgiyi görmektedir. Üniversitemiz ve Sağlık Müdürlüğümüzün destekleriyle Yunus Emre Devlet Hastanesi çatısı altında hastalara hizmet vermek üzere kurulan müzik terapi ünitemizin de yetişmiş personel donanımı ile birlikte hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Tıp dünyasında gittikçe yerleşmekte olan “Bütüncül (İntegratif) Sağlık" anlayışına göre birey sadece hastalığı çerçevesinde değil, sağlığını ilgilendiren diğer bütün özellikleri ile birlikte ele alınmaktadır.  Müzik terapi uygulamaları da bu bütüncül anlayışla, tıbbi tedaviye uyumu arttırıcı ve rehabilitasyon süreçlerini destekleyici yönde önemli imkanlar sunmaktadır. Alzheimer hastalığı, İnme (felç), Parkinson hastalığ gibi nörolojik hastalıklarda; Dil ve Konuşma Bozukluklarında, ağrı tedavisinde, kaygı, depresyon, madde bağımlılığı gibi psikiyatrik durumlarda ve diğer birçok bozukluğun tedavisinde müzik terapinin yararlı ve tamamlayıcı olduğunu gösteren çok sayıda bilimsel araştırma mevcuttur. Müzik terapi, kanser başta olmak üzere birçok hastalıkta ağrı azaltma ve ruhsal iyilik hali sağlama amaçlı kullanılabilmektedir. Otizm gibi nörogelişimsel bozukluklarda özellikle sosyal etkileşimi geliştirme ve gündelik yaşama katılımda müzik terapi önemli katkılar sağlayabilmektedir.

Böylesine geniş bir uygulama alanı bulan müzik terapide doğal olarak, herkes için aynı şekilde uygulanan tek ve standart bir yöntem söz konusu değildir. Öncelikle kişinin sağlık ihtiyaçlarını tıbbın ışığında belirlemek ve ona özgü terapi sürecinin aşamalarına ilişkin ayrıntıları plânlamak ve uygulamanın etkilerini kanıta dayalı yöntemlerle değerlendirmek gibi gereklilikler söz konusudur.

Müzik terapi, hastaları sadece dinleyici pozisyonunda görerek kişilere müzik dinletmek değildir. Müzik terapide kişi, müzik dinleme dahil, uygulamalara müzik terapisti ile birlikte aktif olarak katılır. Uygulamalarda müzik terapisti öncülüğünde enstrüman kullanarak doğaçlama yapma, müzik-şarkı oluşturma, seansların çözüm ve analizi gibi geniş bir yelpaze oluşturan çok çeşitli yöntemler kullanılır. Özetle müzik terapi, hastalarla birlikte terapötik bir ilişki içinde müzik ve müzik bileşenlerinden yararlanılarak gerçekleştirilen bir terapi sürecidir.

Sağlık Bakanlığımız tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen ve yakında güncelleme çalışmalarına başlanacak olan  yasal düzenlemeler Dünya Sağlık Örgütü tarafından da örnek gösterilmektedir. Buna göre müzik terapi, uygulamaya yetkili personel olarak onaylanmış sertifikalı tabip ve tabip gözetimindeki sağlık meslek mensupları ile en az lisans düzeyinde müzik eğitimi aldıktan sonra müzik terapi sertifikasyon programını tamamlamış olan uygulamaya yardımcı kişiler tarafından yapılabilmektedir."

Sohbet sonunda Türk Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.


PAYLAŞ