Ömrünün 20 senesini özellikle Eskişehir yöresinde yetişen tıbbî ve aromatik bitkileri araştırmaya, yetiştirmeye adayan zir. Müh. İsmail Aydın bey; Eskişehir’in ve Türkiye’nin Tıbbî bitkiler bakımından çok zengin olduğunu bu konuda iyi araştırmacılar yetiştirilip, yoğun araştırmalar yapılmadı gerektiğinden bahisle; bu konunun ülke ekonomisi için de önemli gelir kaynağı olacağını, bir an önce bunların sentezlenerek, standartlarının konması gerektiğini, bunlardan yapılacak ilaçların yan etkilerinin sentetik ilaçlardan daha az olacağından bahisle; Bitkilerin ilaç olarak kullanılmaya başlanılması insanlık tarihi kadar eskidir. Halk hekimliği bir bitkinin özsuyunu yarasına süren ve olumlu sonuç alan ilk insan ile başlamaktadır. İnsanlar deneme yanılma yoluyla bitkilerin tıbbî değerini keşfettikten sonra toplayıcılık yaparken bu tecrübelerine dayanarak toplama yapmışlardır. Bitkiler tanındıkça birçok derde derman olmuş ancak İkinci Dünya Savaşından sonra kimyasal tekniklerde görülen gelişme karşısında yenik düşerek önemini kaybetmiştir. Ancak insanlar 1960’lı yıllarda yaşanan “Talidomit Faciası” ile bu rüyadan uyanmıştır. Hamilelerde bulantı ve kusmayı önlemek için verilen ilaç kolsuz ve bacaksız bebeklerin doğmasına sebep olmuş, 80’li yılların ortalarından itibaren yeniden bitkisel ilaçlara ilgi artmaya başlamıştır. 
Bu ilgi karşılığını bulmuş ve son 20-30 yılda hızla gelişen bir akım olarak hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde büyük bir ivme kazanmıştır. 2003 yılından itibaren araştırma enstitülerimiz tıbbî bitkilerle ilgili projeler geliştirerek çalışmalarına başlamış ve halen devam etmektedir. 
Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından sorumluluk alanına giren illerin dağlarında yetişen tıbbî bitkilerin yetişme yerleri belirlenip herbaryum ve tohum örnekleri hazırlanarak milli gen bankasına kazandırılmıştır. 

Bu çalışmalar sırasında binden fazla tıbbî bitki incelenmiş ve bilgi birikimi oluşturulmuştur. Ne var ki Eskişehir ve Türkiye araştırmacılığı için sebebi anlaşılmaz bir şekilde bu merkez kapatılmıştır diyerek, görsel malzemelerle iki saata yakın devam eden konuşmasını tamamlayan sayın Kara’ya soru ve cevaplardan sonra yaptığı konuşma için tebrik eden Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal; konuşmayı sonraki günlerde burada ve daha başka yerlerde tekrar etme temennisiyle hediyelerini takdim etti.


PAYLAŞ