Türk Ocakları’nın millî mücadele süreci ardından 1923 yılında kurulan ilk şubesi olmanın yüklediği sorumluluk ile bu yıl kuruluşunun 96. yılını kutlayan Eskişehir Türk Ocağı; şehrin hamiyetperver insanlarının katkıları ile “Millî Mefkûre Mektebi” adı altında bir eğitim akademisi modeli oluşturmanın gayreti içerisindedir. Bu doğrultuda; ilki 2007 yılında yapılan Gençlik Kurultayı’nın yedincisi, Millî Mücadele’nin 100. yılında, 3 – 4 Mayıs 2019 tarihlerinde Türk Ocakları Eskişehir Şube Binası’nda toplanmıştır.

Gençlik Kurultayı’nın açılış programında konferans veren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bayraktar, Türk Medeniyetinin dayanması gereken temellere vurgu yapıldı. Prof. Dr. Bayraktar’a şükran beratı Eskişehir Türk Ocağı adına Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey tarafından takdim edildi.

VII. Gençlik Kurultayı’nda ağırlıklı olarak Türk Dünyası’nın geleceği ile ilgili dil, edebiyat, iktisat, sanat ve mimarî, tarih, siyaset bilimi, sağlık, ziraat gibi farklı alan ve konularla ilgili 44 bildiri sunulmuştur. Oturumların tamamlanması ardından Dr. Öğr. Üyesi Ersin Karademir, Öğr. Gör. İsmail Alperen Biçer, Arş. Gör. Yılmaz Köprücü ve Arş. Gör. Ayşe Kübra Altıparmak başkanlığında toplanan değerlendirme heyeti, söz konusu bildirilerin değerlendirmesi neticesinde kaleme aldıkları sonuç bildirgesini kamuoyunun dikkatine arz etmiştir. Sonuç bildirgesinde özetle; Kurultayda sunulan bildirilerin pek çoğunun Türk Dünyası’nın mevcut sorunlarına değinerek bu sorunların çözülmesine ışık tutacak yeni medeniyet inşasının nasıl olması gerektiğini ve bu konudaki eksiklerimizi ele aldığı, eğitim, hukuk, genel ahlak gibi konularda pek çok problemin yaşandığı ve bu problemlerin Türk milletinin geçmişi ile bağdaşmayan uygulamalara dönüştüğü günümüzde bu sıkıntılı sürecin nasıl atlatılabileceğine vurgu yaptığı ifade edilmiştir. 

Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde faaliyet gösteren Milli Mefkûre Mektebi ismini taşıyan üç yıllık akademiyi başarıyla tamamlayan öğrencilere Eskişehir Vali Yardımcısı ve Tepebaşı İlçesi Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz ,Vali Yardımcısı Akın Ağca ve Başkanımız Prof. Dr Nedim Ünal tarafından mezuniyet beratları takdim edildi.


PAYLAŞ