Türk Ocağı Akademisi (Millî Mefkûre Mektebi)’nin 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı, Kültür ve Turizm Bakan Vekili Prof.Dr. Ahmet Haluk DURSUN’un verdiği açılış dersiyle başladı.

Geleceğin güçlü ve müreffeh Türkiye’sini inşa edecek donanımlı ve mefkûre sahibi nesiller yetiştirmek amacıyla Türk Ocakları bünyesinde faâliyet gösteren akademide, eğitim; “başlangıç”, “gelişme” ve ihtisas” sınıfları olmak üzere, üç yıl sürüyor. Akademi, faaliyetini Eskişehir Türk Ocağı'nın Sivrioğlu Konağı'ndaki merkezinde sürdürüyor. Ön kayıtla her yıl 50 öğrencinin alındığı akademide dersler, Ekim- Mayıs arasındaki sekiz aylık eğitim-öğretim döneminde, Türkiye’nin saygın üniversitelerinde görev yapan kendi sahasında temayüz etmiş 50 akademisyen tarafından, veriliyor. Eğitim için öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Akademide; öğrenciler, üç yıl süresince, kültür, medeniyet, tarih, din, çevre, ekonomi, siyaset vb. konularda, teorik ve uygulamalı eğitim görüyorlar. Eğitim döneminde, gördükleri derslerle ilgili konularda araştırma ödevleri hazırlayan öğrenciler, üç yılın sonunda da danışman hocalarının gözetiminde bitirme tezi hazırlıyor ve bu tezleri, her yıl Haziran ayında düzenlenen kurultayda bildiri olarak sunuyor ve mezun oluyorlar.

Türk Ocağı Akademisi’nin açılışına, Bakan V. Prof. Dr. A. Haluk DURSUN’un yanısıra, Baro Başkanı, Anadolu Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN, dekanlar, çom sayıda akademisyen, iş dünyasının tanınmış simâları, siyasi partilerin temsilcileri, Türk Ocağı üyeleri, geniş bir vatandaş topluluğu ve öğrenciler katıldı.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr. Nedim ÜNAL’ın yaptığı kısa selâmlama konuşmasından sonra Sayın Bakan hazirûna teşrifleri için teşekkûr etti. Sayın Bakan ve konuklara açılış vesilesiyle -geleneklerimize uygun olarak- ahidleşme adına akide şekeri ikrâm edildi. Türk Ocağı konağının bahçesinde verilen kabûl resminden sonra konuklar ve öğrencilerle konağa geçilerek açılış dersine başlandı.

Aynı zamanda Türk Ocağı Akademisinin akademik heyetinde de yer alan Bakan Vekili Prof.Dr. A. Haluk DURSUN, açılış dersinde, bilhassa öğrencilere seslenmek istediğini belirterek, “Ufkunuz geniş olsun. Büyük hayaller kurun. Bunun için, öncelikle çevrenizi tanımakla işe başlayın. Vaktinizi iyi değerlendirin. Önce yakın çevrenizden başlayarak, tarihi ve kültürel mekanları gezin, kültür ve medeniyetimizin yaşayan abideleri konumundaki büyüklerinizle tanışın, onlarla çokca vakit geçirmeye, onların ilminden ve bilgisinden yararlanmaya, feyz almaya çalışın.” dedi.

“Nesiller arasındaki bağlantının kesintisiz biçimde sürdürülmesinin önemine” dikkat çeken Prof.Dr. DURSUN, “gençlerin kültür ve medeniyetimizin şifresi sayılabilecek ilkeleri özümseyebilmeleri için, ilmî ve kültürel konuların işlendiği ortamlarda bulunmalarının sağlanması ve bunun için uygun zeminin oluşturulmasına daha çok özen gösterilmesi gerektiğini” belirtti

Açılış dersinin sonunda, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr. Nedim ÜNAL, kısa bir teşekkür konuşması yaptı ve sonra da, günün hatırasına, Şükran Beratı’nın yanı sıra, Prof.Dr. A. Haluk Dursun’a hüsn-i hat tablosu ve bir teşbih hediye etti. Konferansı takiben Türk Ocağının karşısında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yaptırılan Sivrioğlu Camiini’de gezen bakan şehrimizden ayrıldı.


PAYLAŞ