Giresun Türk Ocağı'nda 28 Nisan 2017 tarihinde Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Kesik hocamız misafir edilmiştir. Hocamız bizlere “Sultan Şairlerimiz” konulu sunumlarını yapmışlardır.

Osmanlı hükümdarlarının da şiirle uğraştıkları doğru mudur? Hangi hükümdarlar şiir yazmıştır?

Özet

Doğu ve Batı edebiyatlarında –başta şiir olmak üzere- güzel sanatların çeşitli alanlarıyla ilgilenmiş sultanlara ve krallara rastlansa da bunun neredeyse bütün hanedan mensuplarına yayılmış tek örneği belki de- başta Osmanlı hanedanı olmak üzere- Türk hanedanlıklarıdır. Osmanlının kuruluşundan sonuna kadar sultanlar devrin ünlü şairleriyle dostluklar kurmuşlar ve şiir sohbetlerinde bulunmuşlardır. Osmanlı sultanları içinde ilk şiir söyleyen II. Murat’tır. Murâdî mahlasıyla şiirler kaleme almıştır. II. Murat’ın oğlu Fatih Sultan Mehmet de aynı babası gibi şairdir. Avnî mahlasını kullanan Fatih Sultan Mehmet, dîvân oluşturacak sayıda şiir söylemiştir. Fatih’in şehzadesi II. Bayezid de âlim ve sanatkâr bir sultandır. Âlimler, şairlere ve diğer sanat erbabına büyük değer vermiş, onları koruyup kollamıştır. Fatih’in bir diğer şehzadesi Cem Sultan da küçük yaştan itibaren şiirle meşgul olmuş ve çevresinde Cem şairleri denen bir şairler halkası oluşturmuştur. II. Bayezid’in şehzadelerinden Korkut da Harîmî mahlasıyla bir Dîvânçe oluşturacak sayıda şiir kaleme almıştır. Osmanlı Devletinin dokuzuncu padişahı olan I. Selim de tıpkı diğer Osmanlı sultanları gibi iyi bir öğrenim görmüştür. Selimî mahlasını kullanarak şiirler yazmıştır. Kanunî Sultan Süleyman’ın şehzadelerinden Mustafa, Mehmet, Selim, Bayezîd ve Cihangir de şairdir. Genç yaşta tahta geçen bir diğer sultan ve şair ise, III. Murat’tır. Murâdî mahlası ile şiirler söylemiştir. III. Murat’ın oğlu III. Mehmet Adnî ve Adlî mahlasıyla, III. Mehmet’in yerine geçen I. Ahmet Bahtî mahlasıyla şiirler söylemiştir. Genç yaşta tahta çıkan ve yine genç yaşta ölen II. Osman da Farîsî mahlasını kullanarak şiirler söylemiştir. Bunun dışında IV. Mehmet, II. Ahmet, I. Mahmut, III. Mustafa, III. Selim, II. Mahmut ve II. Mahmut’un kızı Âdile Sultan da şiir söylemiş ve sanatla ilgilenmişlerdir.

 


PAYLAŞ