Isparta Şubesinin bu haftaki Ocakbaşı sohbetinin konusu "Osmanlı'dan Günümüze Vakıflar", konuğu ise Vakıfların çeşitli bölümlerinde çalıştıktan sonra 2014 yılında Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden emekli olan sayın Hayati Binler oldu. Türk Ocağı Prof.Dr.Turan Yazgan Konferans salonunda gerçekleşen sohbete SDÜ öğrencileri ile Türk Ocaklılar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Açılış ve hoş geldiniz konuşmasını şube başkanı Op. Dr. Levent Başyiğit yaptı. Mehmetçiğin terör devletinin kurulmasını önlemek ve güney sınırımızdan kaynaklı terörist eylemleri sonlandırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatına başarılar diledi. Gençlik kolları başkanı sdü öğrencisi Caner Canyurt tarafından Öz geçmişi okunan günün konuğunu sohbetini sunması için davet etti. Binler özetle şöyle dedi:

Dünya Medeniyet Tarihi çerçevesinde Müslüman vakıflarının önde olduğu, Özellikle de Selçuklu ve Osmanlı vakıflarının sistematik yönden ve yaptıkları hizmetler yönünden açık ara önde oldukları sahanın uzmanları tarafından beyan edilmektedir. 

Vakıfların dini, hayri, sıhhi, içtimai birçok alanda eserler ve hizmetler verdiği, devletin ise sadece milli güvenlik ile meşgul olduğu, diğer bütün alanlardaki hizmetlerin vakıflar tarafından yerine getirildiği görülmektedir. 

Vakıflar, yaptıkları bu hizmetler çerçevesinde cami, mescit, namazgah, medrese, sıbyan mektebi, kütüphane, darulhuffaz, darulkurra, darulhadis, tekke, zaviye, mevlevihane, han, kervansaray, hamam, çarşı, bedesten, arasta, imaret, fırın, aşhane, bimarhane, darüşşifa, türbe, mezarlık, hazire, çeşme, sebil, sadaka taşı, dua kubbesi, kuşevi, kuş sarayı, mesirelik, ayazma, orman gibi eser ve yerleri yapmış ve ücretsiz olarak işletmişlerdir.

Vakıflar, vakfiye ya da vakıf senedi denilen bir belgenin kadı tarafından onaylanmasıyla resmiyet kazanırdı. Bu vakfiyede vakıfın şartları, vakfın eserleri, akaratı ve hayratı zikredilir, vakıf lehine çalışanlar için vakıf duası, vakfın aleyhine çalışanlar için de vakıf bedduası yazılırdı. 

Yukarıda sayıldığı şekilde geniş amaçlı birçok vakıflar bulunduğu gibi, fakir kızlara çeyiz hazırlama, hizmetçilerin zayi ettikleri eşyayı tazmin eden, göçmen kuşlarla ilgilenen, insanları pikniğe götüren gibi ilginç konularda hizmet veren vakıflar da bulunmakta idi. 

Özellikle Osmanlı döneminde insan vakıflarla her alanda o kadar içli dışlı olmuştu ki, bir çocuk vakıf beşikte doğar, vakıf sıbyan mektebinde okur, vakıf medreseye yüksek tahsilini görür, vakıf bir camide veya binada,hastanede görev yapar, vakıf bir tabutla taşınarak vakıf bir hazire yahut vakıf bir mezarlığa defnedilirdi. 

Osmanlı döneminde vakıflar her türlü akar ve hayratı hazırlanmış ve yapılmış bir bütün halinde tesis edilir iken, günümüzde ise adeta bir dernek gibi kurulmakta daha sonra para topladıkça, imkan bulundukça bir şeyler yapılmaya çalışılmaktadır.

Yaklaşık bir saat sohbet eden günün konuğuna  Devlet veya Belediyelerden kaynak aktarılan günümüz Vakıflarının işleyişi hakkında yoğun sorular geldi,cevaplandırıldı.İkramların ardından program  sonlandırıldı.


PAYLAŞ